ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC: 200.000VNĐ

+Với thẻ nạp 200.000 VNĐ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99%, Nạp thành công anh chị sẽ nhận được Đầu- Đuôi  từ Hội Đồng. Chính Xác Tuyệt đối hôm nay

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  0395.483.149

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY          
15/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 Trúng Đuôi 8
14/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đầu 4- Đuôi 1
13/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng đầu 5- Đuôi 9
12/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 Trúng đầu 7- Đuôi 0
11/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 miss
10/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Trúng đầu 8
09/11/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 Trúng đầu 6- Đuôi 9
08/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng đầu 7- Đuôi 9
07/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đuôi 1
06/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 Trúng đầu 5
05/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 Trúng đầu 2
04/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 miss
03/11/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 miss
02/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 miss
01/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 miss
31/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 miss
30/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 miss
29/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 miss
28/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 miss
27/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 8
26/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 miss
25/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
24/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 Trúng đầu 0- Đuôi 3
23/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng đầu 6
22/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 Trúng Đuôi 8
21/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng đầu 3- Đuôi 2
20/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 miss
19/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 Trúng đầu 1- Đuôi 4
18/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 Trúng đầu 5
17/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 miss
16/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 miss
15/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 Trúng Đuôi 9
14/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 Trúng đầu 2
13/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 miss
12/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 Trúng đầu 1- Đuôi 8
11/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 Trúng đầu 0- Đuôi 5
10/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 miss
09/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 Trúng đầu 3- Đuôi 5
08/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng đầu 3- Đuôi 2
07/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng Đuôi 9
06/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 miss
05/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 Trúng đầu 2- Đuôi 6
04/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 miss
03/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 Trúng đầu 3- Đuôi 7
02/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 Trúng đầu 4- Đuôi 4
01/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 miss
30/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 miss
29/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng đuôi 0
28/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 miss
27/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 Trúng đuôi 5
26/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 miss
25/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 miss
24/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 miss
23/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 miss
22/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 miss
21/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng đuôi 1
20/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 Trúng đầu 9
19/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 Trúng đầu 7
18/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 Trúng đầu 2
17/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 miss
16/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6- Đuôi 3
15/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
14/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng đầu 8- Đuôi 8
13/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
12/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 miss
11/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng đầu 4
10/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 miss
09/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 Trúng đầu 5- Đuôi 3
08/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu 1- Đuôi 5
07/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 7 Trúng đầu 9- Đuôi 7
06/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu 6- Đuôi 4
05/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng đầu 8
04/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Trúng đầu 0- Đuôi 8
03/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Trúng đầu 4
02/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 miss
01/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 Trúng đầu 1- Đuôi 9
31/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng đầu 6- Đuôi 7
30/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 Trúng đầu 6- Đuôi 0
29/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
28/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 Trúng đầu 2- Đuôi 7
27/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng đầu 8
26/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Trúng đầu 8- Đuôi 1
25/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 Trúng đầu 6- Đuôi 0
24/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 Trúng đầu 1- Đuôi 7
23/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 miss
22/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 miss
21/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu 5- Đuôi 6
20/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu 5
19/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 Trúng  Đuôi 9
18/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 Trúng đầu 7- Đuôi 7
17/08/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 miss
16/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
15/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
14/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 miss
13/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng đầu 4
12/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
11/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu 6
10/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
09/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
08/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
07/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng Đuôi 3
06/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 Trúng đầu 1- Đuôi 4
05/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
04/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
03/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 miss
02/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
01/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 miss