BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM: 200.000VNĐ

+Với thẻ nạp 200.000 VND quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Ăn Chắc cho các đài Miền Nam Hôm Nay. Cam kết Uy tín – Tiền Về Đầy Nhà.

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 100k )
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM CÁC ĐÀI TRONG TUẦN

Ngày BạchThủ Lô Kết quả
HÔM NAY          
17/07/2018 BTR: 78 VT: 34 BL: 53 miss
16/07/2018 TP: 28 ĐT: 45 CM: 52 win
15/07/2018 TG: 55 KG: 38 ĐL: 92 win
14/07/2018 TP: 39 LA: 57 BP: 03 HG: 68 win
13/07/2018 VL: 89 BD: 75 TV: 13 win
12/07/2018 TN: 42 AG: 89 BT: 53 miss
11/07/2018 DN: 05 CT: 68 ST: 23 win
10/07/2018 VT: 75 BL: 80 BTR: 92 win
09/07/2018 TP: 78 ĐT: 88 CM: 09 win
08/07/2018 TG: 89 KG: 54 ĐL: 59 miss
07/07/2018 TP: 47 LA: 73 BP: 61 HG: 90 win
06/07/2018 VL: 99 BD: 30 TV: 94 win
05/07/2018 TN: 23 AG: 68 BT: 28 win
04/07/2018 DN: 34 CT: 83 ST: 56 win
03/07/2018 VT: 43 BL: 24 BTR: 93 win VT
02/07/2018 TP: 89 DT: 42 CM: 42 miss
01/07/2018 TG: 42 KG: 26 DL: 37 win
30/06/2018 TP: 42 LA: 90 BP: 64 HG: 32 win HG
29/06/2018 VL: 71 BD: 36 TV: 35 win
28/06/2018 TN: 98 AG: 70 BT: 85 win
27/06/2018 DN: 93 CT: 89 ST: 90 miss
26/06/2018 VT: 84 BL: 47 BTR: 26 win
25/06/2018 TP: 78 DT: 82 CM: 33 win
24/06/2018 TG: 09 KG: 42 ĐL: 96 win
23/06/2018 TP: 55 LA: 61 BP: 54 HG: 32 win TP, LA
22/06/2018 VL: 43 BD: 94 TV: 37 win TV
21/06/2018 TN: 21 AG: 82 BT: 09 win
20/06/2018 DN: 54 CT: 70 ST: 22 win
19/06/2018 VT: 07 BL: 26 BTR: 26 win
18/06/2018 TP: 98 DT: 65 CM: 25 miss
17/06/2018 TG: 45 KG: 48 ĐL: 85 win
16/06/2018 TP: 45 LA: 95 BP: 11 HG: 05 win
15/06/2018 VL: 70 BD: 13 TV: 51 win
14/06/2018 TN: 76 AG: 59 BT: 45 miss
13/06/2018 DN: 14 CT: 46 ST: 36 win
12/06/2018 VT: 32 BL: 83 BTR: 78 win BL
11/06/2018 TP: 79 DT: 51 CM: 06 win
10/06/2018 TG: 64 KG: 28 ĐL: 90 win
09/06/2018 TP: 71 LA: 69 BP: 06 HG: 11 win
08/06/2018 VL: 54 BD: 26 TV: 78 miss
07/06/2018 TN: 89 AG: 24 BT: 90 win AG,BT
06/06/2018 DN: 89 CT: 25 ST: 91 win CT,ST
05/06/2018 VT: 38 BL: 54 BTR: 91 miss
04/06/2018 TP: 73 DT: 32 CM: 09 win CM
03/06/2018 TG: 07 KG: 10 ĐL: 64 win
02/06/2018 TP: 71 LA: 13 BP: 86 HG: 04 win
01/06/2018 VL: 78 BD: 54 TV: 76 win
31/05/2018 TN: 69 AG: 65 BT: 57 win
30/05/2018 DN: 60 CT: 75 ST: 52 win
29/05/2018 VT: 69 BL: 48 BTR: 04 win
28/05/2018 TP: 64 DT: 32 CM: 90 miss
27/05/2018 TG: 53 KG: 10 ĐL 69 win
26/05/2018 TP: 54 LA: 55 BP: 20 HG: 20 win
25/05/2018 VL: 72 BD: 35 TV: 37 win
24/05/2018 TN: 60 AG: 69 BT: 71 win
23/05/2018 DN: 59 CT: 67 ST: 78 win
22/05/2018 VT: 44 BL: 39 BTR: 90 win
21/05/2018 TP: 67 DT: 04 CM: 36 win
20/05/2018 TG: 35 KG: 82 ĐL: 65 miss
19/05/2018 TP: 73 LA: 63 BP: 06 HG: 32 miss
18/05/2018 VL: 72 BD: 89 TV: 23 miss
17/05/2018 TN: 95 AG: 69 BT: 04 win AG
16/05/2018 DN: 75 CT: 32 ST: 90 miss
15/05/2018 VT: 38 BL: 80 BTR: 63 win BL
14/05/2018 TP: 83 DT: 90 CM: 62 win CM
13/05/2018 TG: 19,KG: 83,ĐL: 14 win
12/05/2018 TP: 44,LA: 01,BP: 70,HG: 51 win
11/05/2018 VL: 20, BD: 82, TV: 56 win VL,TV
10/05/2018 TN: 825 AG: 432 BT: 873 miss
09/05/2018 VT: 67 BL: 45 BTR: 54 win
08/05/2018 VT: 33 BL: 44 BTR: 04 win
07/05/2018 TP: 43 DT: 39 CM: 08 miss
06/05/2018 TG: 25 KG: 89 ĐL: 87 win ĐL
05/05/2018 TP: 13,LA: 67,BP: 95,HG: 88 win
04/05/2018 VL: 85 BD: 60 TV: 13 win
03/05/2018 TN: 83 AG: 94 BT: 27 win
02/05/2018 DN: 69 CT: 29 ST: 84 win
01/05/2018 VT: 86 BL: 16 BTR: 15 win
30/04/2018 TP: 62 DT: 14 CM: 38 win
29/04/2018 TG: 42 KG: 98 ĐL: 76 miss
28/04/2018 TP: 53 LA: 38 BP: 96 HG: 87 miss
27/04/2018 VL: 34 BD: 12 TV: 98 miss
26/04/2018 TN: 46 AG: 09 BT: 94 win
25/04/2018 DN: 46 CT: 98 ST: 07 miss
24/04/2018 VT: 89 BL: 64 BTR: 34 miss
23/04/2018 TP: 43 DT: 78 CM: 82 win TP
22/04/2018 TG: 45 KG: 90 ĐL: 27 win
21/04/2018 TP: 42,LA: 31,BP: 21,HG: 24 win
20/04/2018 VL: 68 BD: 54 TV: 92 win BD,TV
19/04/2018 TN: 53 AG: 89 BT: 24 win TN,AG
18/04/2018 DN: 35 CT: 49 ST: 38 miss
17/04/2018 VT: 53 BL: 24 BTR: 03 miss
16/04/2018 TP: 05 DT: 16 CM: 70 win
15/04/2018 TG: 92 KG: 34 ĐL: 41 miss
14/04/2018 TP: 03,LA, 01,BP: 57,HG:63  win
13/04/2018 VL: 17,BD, 22,TV: 26 win
12/04/2018 DN: 20,CT, 86,ST: 25 win
11/04/2018 DN: 48,CT, 18,ST: 81 win
10/04/2018 VT: 08,BL, 19,BTR: 69 win
09/04/2018 TP: 05,DT, 26,CM: 14 win
08/04/2018 TG: 04,KG, 16,DL: 23 win
07/04/2018 TP: 26,LA: 64,BP: 89,HG: 93 miss
06/04/2018 VL: 37, BD: 12, TV: 81 miss
05/04/2018 TN: 26 AG: 84 BT: 96 win BT
04/04/2018 VT: 74 BL: 69 BTR: 97 win
03/04/2018 VT: 10 BL: 46 BTR: 39 win
02/04/2018 TP: 67 DT: 48 CM: 06 win DT, CM
01/04/2018 TG: 26 KG: 46 ĐL: 89 miss