ĐẦU ĐUÔI

ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC: 200.000VNĐ

+Với thẻ nạp 200.000 VNĐ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99%, Nạp thành công anh chị sẽ nhận được Đầu- Đuôi  từ Hội Đồng. Chính Xác Tuyệt đối hôm nay

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY
22/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔ9 miss
21/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔ5 miss
20/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔ7 miss
19/05/2019 ĐẦU 1 ĐUÔ2 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 2
18/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 miss
17/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ2 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 2
16/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ6 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 6
15/05/2019 ĐẦU 1 ĐUÔ9 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 9
14/05/2019 ĐẦU 8 ĐUÔ1 Trúng ĐẦU 8
13/05/2019 ĐẦU 6 ĐUÔ8 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 8
12/05/2019 ĐẦU 8 ĐUÔ6 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 6
11/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔ1 Trúng ĐẦU 0
10/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ5 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 5
09/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔ2 Trúng ĐẦU 5 Đuôi 2
08/05/2019 ĐẦU 2 ĐUÔ8 Trúng ĐẦU 2 Đuôi 8
07/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ1 Trúng ĐẦU 3
06/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔ2 Trúng ĐẦU 4 Đuôi 2
05/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔ0 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 0
04/05/2019 ĐẦU 7 ĐUÔ2 Trúng ĐẦU 7
03/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔ7 miss
02/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ8 miss
01/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔ6 miss
30/04/2019 ĐẦU 0 ĐUÔ6 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 6
29/04/2019 ĐẦU 7 ĐUÔ4 Trúng ĐẦU 7
28/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔ8 miss
27/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ9 Trúng Đuôi 9
26/04/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 miss
25/04/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 miss
24/04/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 miss
23/04/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 miss
22/04/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
21/04/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU 0
20/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔ7 Trúng Đuôi 7
19/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔ8 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 8
18/04/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 miss
17/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 miss
16/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 miss
15/04/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU 4
14/04/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 Trúng  Đuôi 7
13/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 miss
12/04/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 miss
11/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 6
10/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 8
09/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 6
08/04/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 0
07/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 6 
06/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 8
05/04/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 5 Đuôi 8
04/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 4
03/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 3
02/04/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng ĐẦU 9 Đuôi 3
01/04/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 Trúng ĐẦU 2 Đuôi 0
31/03/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU 4
30/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 1
29/03/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 4 Đuôi 2
28/03/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 Trúng  Đuôi 4
27/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 miss
26/03/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 miss
25/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 Trúng đuôi 9
24/03/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 miss
23/03/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 miss
22/03/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 miss
21/03/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 Trúng ĐẦU 8
20/03/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng ĐẦU 2 Đuôi 4
19/03/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng  Đuôi 3
18/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 miss
17/03/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 5 Đuôi 1
16/03/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 2
15/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 miss
14/03/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
13/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 2
12/03/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 miss
11/03/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 9 Đuôi 1
10/03/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 miss
09/03/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 miss
08/03/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 2
07/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 miss
06/03/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
05/03/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 Trúng đuôi 6
04/03/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 5
03/03/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 0
02/03/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 5
01/03/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 0
28/02/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 miss
27/02/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 6
26/02/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 4 Đuôi 8
25/02/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 8
24/02/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 2
23/02/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 1
22/02/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 miss
21/02/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 8
20/02/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 miss
19/02/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 5
18/02/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
17/02/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng Đuôi 6
16/02/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 Trúng Đuôi 0
15/02/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 2
14/02/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 miss
13/02/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 miss
12/02/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 miss
11/02/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU 5 Đuôi 9
10/02/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 0
09/02/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 miss
08/02/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 9
04/02 –> 07/02/ 2019 CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN KỶ HỢI
03/02/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 miss
02/02/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng ĐẦU 4 Đuôi 3
01/02/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 8
31/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 2 Đuôi 2
30/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 4
29/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU 7 Đuôi 9
28/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU Đuôi 9
27/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU Đuôi 9
26/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU Đuôi 9
25/01/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU Đuôi 5
24/01/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU Đuôi 6
23/01/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 1
22/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 miss
21/01/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU Đuôi 2
20/01/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU Đuôi 8
19/01/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU Đuôi 2
18/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 Trúng Đuôi 9
17/01/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU Đuôi 6
16/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 6
15/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 Trúng Đuôi 5
14/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng đầu 4 Đuôi 5
13/01/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 Trúng đầu 3 Đuôi 1
12/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 Trúng đầu 2
11/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đầu 4 Đuôi 1
10/01/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng đầu 5 Đuôi 9
09/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng đầu 7 Đuôi 9
08/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 Trúng đầu 8 Đuôi 0
07/01/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 Trúng đuôi 9
06/01/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng đầu 9 Đuôi 1
05/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 Trúng đầu 2 Đuôi 2
04/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 Trúng đầu 7 Đuôi 7
03/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng đầu 2 Đuôi 4
02/01/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng đầu 0
01/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng đầu 8 Đuôi 9