ĐẦU ĐUÔI

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

Phí dịch vụ: 200.000 VNĐ
✔ Với những chuyên gia từ hội đồng Đảm bảo se Ăn To. Theo song thủ lô anh chị sẽ GIÀU TO sau 6h30p.
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY
22/07/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 9
21/07/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 4 Đuôi 5
20/07/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 5
19/07/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 2
18/07/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 Trúng ĐẦU 0
17/07/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 0
16/07/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 5 Đuôi 5
15/07/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 7 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 7
14/07/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 2
13/07/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 7 Trúng ĐẦU 9 Đuôi 7
12/07/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 9
11/07/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
10/07/2019 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 6
09/07/2019 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU 9
08/07/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 miss
07/07/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 0
06/07/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 7 Trúng ĐẦU 9 Đuôi 7
05/07/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 miss
04/07/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng Đuôi 0
03/07/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 miss
02/07/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Trúng ĐẦU 7
01/07/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 miss
30/06/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 2 Đuôi 2
29/06/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 4
28/06/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Trúng ĐẦU 7 Đuôi 3
27/06/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 7
26/06/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 9
25/06/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 miss
24/06/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 4
23/06/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 9 Đuôi 5
22/06/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
21/06/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 miss
20/06/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng ĐẦU 3
19/06/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 miss
18/06/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng Đuôi 8
17/06/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
16/06/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 miss
15/06/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 miss
14/06/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 0
13/06/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU 5 Đuôi 9
12/06/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 9 Đuôi 8
11/06/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng ĐẦU 1 
10/06/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng ĐẦU 9 
09/06/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 8
08/06/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 7 Đuôi 5
07/06/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Trúng ĐẦU 7 Đuôi 3
06/06/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 4
05/06/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 miss
04/06/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 Trúng Đuôi 6
03/06/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 miss
02/06/2019 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng ĐẦU 5 Đuôi 7
01/06/2019 ĐẦU ĐUÔ1 Trúng ĐẦU 9 Đuôi 1
31/05/2019 ĐẦU ĐUÔ5 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 5
30/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ5 Trúng  Đuôi 5
29/05/2019 ĐẦU 1 ĐUÔ2 miss
28/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔ7 Trúng ĐẦU 5 Đuôi 8
27/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔ7 Trúng ĐẦU 4 Đuôi 7
26/05/2019 ĐẦU 6 ĐUÔ4 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 4
25/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ3 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 3
24/05/2019 ĐẦU 9 ĐUÔ4 miss
23/05/2019 ĐẦU 8 ĐUÔ3 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 3
22/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔ9 miss
21/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔ5 miss
20/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔ7 miss
19/05/2019 ĐẦU 1 ĐUÔ2 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 2
18/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 miss
17/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ2 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 2
16/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ6 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 6
15/05/2019 ĐẦU 1 ĐUÔ9 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 9
14/05/2019 ĐẦU 8 ĐUÔ1 Trúng ĐẦU 8
13/05/2019 ĐẦU 6 ĐUÔ8 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 8
12/05/2019 ĐẦU 8 ĐUÔ6 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 6
11/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔ1 Trúng ĐẦU 0
10/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ5 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 5
09/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔ2 Trúng ĐẦU 5 Đuôi 2
08/05/2019 ĐẦU 2 ĐUÔ8 Trúng ĐẦU 2 Đuôi 8
07/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ1 Trúng ĐẦU 3
06/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔ2 Trúng ĐẦU 4 Đuôi 2
05/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔ0 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 0
04/05/2019 ĐẦU 7 ĐUÔ2 Trúng ĐẦU 7
03/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔ7 miss
02/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ8 miss
01/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔ6 miss