ĐẦU ĐUÔI

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

Phí dịch vụ: 200.000 VNĐ
✔ Với những chuyên gia từ hội đồng Đảm bảo se Ăn To. Theo song thủ lô anh chị sẽ GIÀU TO sau 6h30p.
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY
15/11/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 8 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 8
14/11/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 8 Trúng ĐẦU 5 Đuôi 8
13/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 2 Trúng ĐẦU 1
12/11/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 7 miss
11/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 6 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 6
10/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 0 Trúng Đuôi 0
09/11/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 2 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 2
08/11/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 5 miss
07/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 4 Trúng  Đuôi 4
06/11/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 9 miss
05/11/2019 ĐẦU 7 ĐUÔi 0 Trúng  Đuôi 0
04/11/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 6 miss
03/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 0  Trúng ĐẦU 1
02/11/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 1  Trúng ĐẦU 9
01/11/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 9 miss
31/10/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 4 miss
30/10/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 8 Trúng  Đuôi 8
29/10/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 2 Trúng ĐẦU 4 Đuôi 2
28/10/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 4 miss
27/10/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 7 Trúng ĐẦU 1
26/10/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 8 miss
25/10/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 4
24/10/2019 ĐẦU 7 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦU 7 Đuôi 4
23/10/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 7 miss
22/10/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦU 3
21/10/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 6 miss
20/10/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 1 miss
19/10/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 8 Trúng ĐẦU 9 Đuôi 8
18/10/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 7 Trúng Đuôi 7
17/10/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 0 miss
16/10/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 2 miss
15/10/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦU 3
14/10/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 1
13/10/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 5 miss
12/10/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 9 Trúng Đuôi 9
11/10/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 8 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 8
10/10/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 6 Trúng ĐẦU 4 Đuôi 6
09/10/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 5 Trúng ĐẦU 8
08/10/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 1
07/10/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 0 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 0
06/10/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 4 miss
05/10/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦU 5
04/10/2019 ĐẦU 7 ĐUÔi 6 miss
03/10/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 7 Trúng ĐẦU 2 Đuôi 7
02/10/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 1
01/10/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 7 miss
30/09/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 4
29/09/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 9 miss
28/09/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 6 Trúng  Đuôi 6
27/09/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 5 miss
26/09/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 8 miss
25/09/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 3 Trúng ĐẦU 5
24/09/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 0 Trúng ĐẦU 2
23/09/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 5 Trúng ĐẦU 2
22/09/2019 ĐẦU 7 ĐUÔi 4 Trúng ĐẦU 7 Đuôi 4
21/09/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 9 miss
20/09/2019 ĐẦU 7 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦU 7
19/09/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 9 Trúng ĐẦU 2
18/09/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦU 4
17/09/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 8 miss
16/09/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 7 Trúng Đuôi 7
15/09/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 8 miss
14/09/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 6 Trúng ĐẦU 4
13/09/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 2 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 2
12/09/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 7 Trúng Đuôi 7
11/09/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 6 miss
10/09/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 1 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 1
09/09/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 3 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 3
08/09/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 8 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 8
07/09/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 2 Trúng ĐẦU 1
06/09/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 7
05/09/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU 5
04/09/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 Trúng ĐẦU 8
03/09/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
02/09/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 2 Đuôi 5
01/09/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 7 Trúng ĐẦU 9 Đuôi 7
31/08/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 0
30/08/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 6
29/08/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 7
28/08/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 7 miss
27/08/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng Đuôi 2
26/08/2019 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 3
25/08/2019 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 1
24/08/2019 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng ĐẦU 6
23/08/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 miss
22/08/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 9
21/08/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 7
20/08/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 5
19/08/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 2
18/08/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 miss
17/08/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 9 Đuôi 8
16/08/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 7
15/08/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 miss
14/08/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
13/08/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 1
12/08/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 miss
11/08/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
10/08/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 miss
09/08/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 miss
08/08/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
07/08/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 Trúng Đuôi 6
06/08/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 miss
05/08/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 9 Đuôi 1
04/08/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 miss
03/08/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 3
02/08/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 8
01/08/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 miss