XỈU CHỦ ĂN CHẮC

SIÊU XỈU CHỦ MIỀN NAM: 200.000VNĐ

+Với thẻ nạp 200.000 vnđ quý khách sẽ nhận được ngay Duy nhất 1 siêu Bạch Thủ Xỉu chủ các Miền Nam  Ăn Chắc Hôm Nay. Cam kết Uy tín – Tiền Về Đầy Nhà.

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 100k )
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ SIÊU XỈU CHỦ MIỀN NAM CÁC ĐÀI TRONG TUẦN

Ngày SIÊU XỈU CHỦ btr kết quả
HÔM NAY          
24/05/2018 TN: 291 AG: 787 BT: 020 win
23/05/2018 DN: 992 CT: 998 ST: 629 win
22/05/2018 VT: 824 BL: 489 BTR: 056 miss
21/05/2018 TP: 352 DT: 252 CM: 531 win
20/05/2018  TG: 757 KG: 920 ĐL: 426 miss
19/05/2018  TP: 642 LA: 785 BP: 539 HG: 629 miss
18/05/2018 VL: 835 BD: 431 TV: 572 miss
17/05/2018 TN: 378 AG: 984 BT: 919 win
16/05/2018 DN: 280 CT: 161 ST: 943 win
15/05/2018 VT: 898 BL: 719 BTR: 739 win
14/05/2018 TP: 481 DT: 146 CM:930 win
13/05/2018 TG: 734 KG: 590 ĐL :671 miss
12/05/2018 TP: 815 LA: 911 BP: 083 HG: 118 win
11/05/2018 VL:156,BD: 282,TV: 105 win TV
10/05/2018 TN: 64 AG: 52 BT: 65 win
09/05/2018 DN: 411 CT: 810 ST: 709 win
08/05/2018 VT: 835 BL: 632 BTR: 024 miss
07/05/2018 TP: 959 DT: 447 CM: 478 win
06/05/2018 TG: 854 KG: 938 ĐL: 989 win
05/05/2018 TP: 734 LA: 522 BP: 083 HG: 587 miss
04/05/2018 VL: 846 BD: 468 TV: 726 win
03/05/2018 TN: 834 AG: 681 BT: 346 miss
02/05/2018 DN: 583 CT: 092 ST: 423 miss
01/05/2018 VT: 389 BL: 929 BTR: 568 miss
30/04/2018 TP 744 DT: 082 CM: 429 miss
29/04/2018 TG: 794 KG: 531 ĐL: 904 miss
28/04/2018 TP: 950 LA: 643 BP: 558 HG: 831 miss
27/04/2018 VL: 342 BD: 125 TV: 988 miss
26/04/2018 TN: 568 AG: 859 BT: 092 miss
25/04/2018 DN: 580 CT: 734 ST: 145 miss
24/04/2018 VT: 083 BL: 429 BTR: 579 win
23/04/2018 TG: 097 KG: 995 ĐL: 230 win
22/04/2018 TG: 148 KG: 750 ĐL: 169 miss
21/04/2018 TP: 835 LA: 432 BP: 892 HG: 490 miss
20/04/2018 VL: 457 BD: 227 TV: 284 win
19/04/2018 TN: 573 AG: 509 BT: 463 miss
18/04/2018 DN: 946 CT: 289 ST: 074 miss
17/04/2018 VT: 935 BL: 725 BTR: 926 miss
16/04/2018 TP: 383 DT: 831 CM: 100 win
15/04/2018 TG: 934 KG: 245 ĐL: 471 miss
14/04/2018 TP: 116,LA, 634,BP: 610,HG: 317 win
13/04/2018 VL: 529 BD: 491 TV: 354 win
12/04/2018 DN: 582 CT: 175 ST: 835 win
11/04/2018 DN: 629 CT: 437 ST: 842 miss
10/04/2018 VT: 744, BL: 577,BTR: 720 win
09/04/2018 TP: 672, DT: 835,CM: 905 miss
08/04/2018 TG: 298,KG, 643,DL: 074 miss
07/04/2018 TP: 729,LA: 462,BP: 421, HG: 295 miss
06/04/2018 VL: 588, BD: 332, TV: 986 miss
05/04/2018 TN: 706 AG: 891 BT: 494 win
04/04/2018 DN: 781 CT: 864 ST: 674 miss
03/04/2018 VT: 215 BL: 508 BTR: 316 win
02/04/2018 TP: 916 DT: 687 CM: 325 win
01/04/2018 TG: 592 KG: 046 ĐL: 153 miss

BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM: 200.000VNĐ

+Với thẻ nạp 200.000 VND quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Ăn Chắc cho các đài Miền Nam Hôm Nay. Cam kết Uy tín – Tiền Về Đầy Nhà.

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 100k )
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM CÁC ĐÀI TRONG TUẦN

Ngày BạchThủ Lô Kết quả
HÔM NAY          
24/05/2018 TN: 60 AG: 69 BT: 71 win
23/05/2018 DN: 59 CT: 67 ST: 78 win
22/05/2018 VT: 44 BL: 39 BTR: 90 win
21/05/2018 TP: 67 DT: 04 CM: 36 win
20/05/2018 TG: 35 KG: 82 ĐL: 65 miss
19/05/2018 TP: 73 LA: 63 BP: 06 HG: 32 miss
18/05/2018 VL: 72 BD: 89 TV: 23 miss
17/05/2018 TN: 95 AG: 69 BT: 04 win AG
16/05/2018 DN: 75 CT: 32 ST: 90 miss
15/05/2018 VT: 38 BL: 80 BTR: 63 win BL
14/05/2018 TP: 83 DT: 90 CM: 62 win CM
13/05/2018 TG: 19,KG: 83,ĐL: 14 win
12/05/2018 TP: 44,LA: 01,BP: 70,HG: 51 win
11/05/2018 VL: 20, BD: 82, TV: 56 win VL,TV
10/05/2018 TN: 825 AG: 432 BT: 873 miss
09/05/2018 VT: 67 BL: 45 BTR: 54 win
08/05/2018 VT: 33 BL: 44 BTR: 04 win
07/05/2018 TP: 43 DT: 39 CM: 08 miss
06/05/2018 TG: 25 KG: 89 ĐL: 87 win ĐL
05/05/2018 TP: 13,LA: 67,BP: 95,HG: 88 win
04/05/2018 VL: 85 BD: 60 TV: 13 win
03/05/2018 TN: 83 AG: 94 BT: 27 win
02/05/2018 DN: 69 CT: 29 ST: 84 win
01/05/2018 VT: 86 BL: 16 BTR: 15 win
30/04/2018 TP: 62 DT: 14 CM: 38 win
29/04/2018 TG: 42 KG: 98 ĐL: 76 miss
28/04/2018 TP: 53 LA: 38 BP: 96 HG: 87 miss
27/04/2018 VL: 34 BD: 12 TV: 98 miss
26/04/2018 TN: 46 AG: 09 BT: 94 win
25/04/2018 DN: 46 CT: 98 ST: 07 miss
24/04/2018 VT: 89 BL: 64 BTR: 34 miss
23/04/2018 TP: 43 DT: 78 CM: 82 win TP
22/04/2018 TG: 45 KG: 90 ĐL: 27 win
21/04/2018 TP: 42,LA: 31,BP: 21,HG: 24 win
20/04/2018 VL: 68 BD: 54 TV: 92 win BD,TV
19/04/2018 TN: 53 AG: 89 BT: 24 win TN,AG
18/04/2018 DN: 35 CT: 49 ST: 38 miss
17/04/2018 VT: 53 BL: 24 BTR: 03 miss
16/04/2018 TP: 05 DT: 16 CM: 70 win
15/04/2018 TG: 92 KG: 34 ĐL: 41 miss
14/04/2018 TP: 03,LA, 01,BP: 57,HG:63  win
13/04/2018 VL: 17,BD, 22,TV: 26 win
12/04/2018 DN: 20,CT, 86,ST: 25 win
11/04/2018 DN: 48,CT, 18,ST: 81 win
10/04/2018 VT: 08,BL, 19,BTR: 69 win
09/04/2018 TP: 05,DT, 26,CM: 14 win
08/04/2018 TG: 04,KG, 16,DL: 23 win
07/04/2018 TP: 26,LA: 64,BP: 89,HG: 93 miss
06/04/2018 VL: 37, BD: 12, TV: 81 miss
05/04/2018 TN: 26 AG: 84 BT: 96 win BT
04/04/2018 VT: 74 BL: 69 BTR: 97 win
03/04/2018 VT: 10 BL: 46 BTR: 39 win
02/04/2018 TP: 67 DT: 48 CM: 06 win DT, CM
01/04/2018 TG: 26 KG: 46 ĐL: 89 miss