ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC: 200.000VNĐ

+Với thẻ nạp 200.000 VNĐ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99%, Nạp thành công anh chị sẽ nhận được Đầu- Đuôi  từ Hội Đồng. Chính Xác Tuyệt đối hôm nay

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  0395.483.149

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY          
15/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 Trúng Đuôi 8
14/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đầu 4- Đuôi 1
13/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng đầu 5- Đuôi 9
12/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 Trúng đầu 7- Đuôi 0
11/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 miss
10/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Trúng đầu 8
09/11/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 Trúng đầu 6- Đuôi 9
08/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng đầu 7- Đuôi 9
07/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đuôi 1
06/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 Trúng đầu 5
05/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 Trúng đầu 2
04/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 miss
03/11/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 miss
02/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 miss
01/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 miss
31/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 miss
30/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 miss
29/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 miss
28/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 miss
27/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 8
26/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 miss
25/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
24/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 Trúng đầu 0- Đuôi 3
23/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng đầu 6
22/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 Trúng Đuôi 8
21/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng đầu 3- Đuôi 2
20/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 miss
19/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 Trúng đầu 1- Đuôi 4
18/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 Trúng đầu 5
17/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 miss
16/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 miss
15/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 Trúng Đuôi 9
14/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 Trúng đầu 2
13/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 miss
12/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 Trúng đầu 1- Đuôi 8
11/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 Trúng đầu 0- Đuôi 5
10/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 miss
09/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 Trúng đầu 3- Đuôi 5
08/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng đầu 3- Đuôi 2
07/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng Đuôi 9
06/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 miss
05/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 Trúng đầu 2- Đuôi 6
04/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 miss
03/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 Trúng đầu 3- Đuôi 7
02/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 Trúng đầu 4- Đuôi 4
01/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 miss
30/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 miss
29/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng đuôi 0
28/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 miss
27/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 Trúng đuôi 5
26/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 miss
25/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 miss
24/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 miss
23/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 miss
22/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 miss
21/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng đuôi 1
20/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 Trúng đầu 9
19/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 Trúng đầu 7
18/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 Trúng đầu 2
17/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 miss
16/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6- Đuôi 3
15/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
14/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng đầu 8- Đuôi 8
13/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
12/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 miss
11/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng đầu 4
10/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 miss
09/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 Trúng đầu 5- Đuôi 3
08/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu 1- Đuôi 5
07/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 7 Trúng đầu 9- Đuôi 7
06/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu 6- Đuôi 4
05/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng đầu 8
04/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Trúng đầu 0- Đuôi 8
03/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Trúng đầu 4
02/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 miss
01/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 Trúng đầu 1- Đuôi 9
31/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng đầu 6- Đuôi 7
30/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 Trúng đầu 6- Đuôi 0
29/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
28/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 Trúng đầu 2- Đuôi 7
27/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng đầu 8
26/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Trúng đầu 8- Đuôi 1
25/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 Trúng đầu 6- Đuôi 0
24/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 Trúng đầu 1- Đuôi 7
23/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 miss
22/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 miss
21/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu 5- Đuôi 6
20/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu 5
19/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 Trúng  Đuôi 9
18/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 Trúng đầu 7- Đuôi 7
17/08/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 miss
16/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
15/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
14/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 miss
13/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng đầu 4
12/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
11/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu 6
10/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
09/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
08/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
07/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng Đuôi 3
06/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 Trúng đầu 1- Đuôi 4
05/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
04/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
03/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 miss
02/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
01/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 miss

LÔ KÉP

 BẠCH THỦ KÉP: 300.000 VNĐ

Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99%, Nạp thành công anh chị sẽ nhận dc 1 cặp KÉP VÀNG từ Hội Đồng. Chính Xác Tuyệt đối hôm nay
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  0395.483.149

NGÀY LÔ KÉP VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY          
15/11/2018 88 Win
14/11/2018 99 Win
13/11/2018 77 Win
12/11/2018 99 Win
11/11/2018 44 miss
10/11/2018 55 Win
09/11/2018 77 miss
08/11/2018 22 win
07/11/2018 00 win
06/11/2018 22 win
05/11/2018 77 win
04/11/2018 44 win
03/11/2018 00 win
02/11/2018 88 win
01/11/2018 00 win
31/10/2018 99 win
30/10/2018 22 win
29/10/2018 99 miss
28/10/2018 44 miss
27/10/2018 44×2 win
26/10/2018 77 miss
25/10/2018 22 win
24/10/2018 22 miss
23/10/2018 99×2 win
22/10/2018 66 win
21/10/2018 99 miss
20/10/2018 66 win
19/10/2018 66 miss
18/10/2018 77×3 win
17/10/2018 99 win
16/10/2018 33 win
15/10/2018 88 win
14/10/2018 99 win
13/10/2018 66×2 win
12/10/2018 99 win
11/10/2018 77 win
10/10/2018 44 win
09/10/2018 11 win
08/10/2018 44 win
07/10/2018 11×2 win
06/10/2018 22 miss
05/10/2018 33×2 win
04/10/2018 33 miss
03/10/2018 22 win
02/10/2018 55 win
01/10/2018 22 win
30/09/2018 55 win
29/09/2018 88 win
28/09/2018 88 miss
27/09/2018 77 win
26/09/2018 66 miss
25/09/2018 11 win
24/09/2018 99 miss
23/09/2018 77 miss
22/09/2018 22 miss
21/09/2018 11 miss
20/09/2018 66 miss
19/09/2018 77×2 win
18/09/2018 88 win
17/09/2018 99 win
16/09/2018 99 win
15/09/2018 99 miss
14/09/2018 00 miss
13/09/2018 66 miss
12/09/2018 99 win
11/09/2018 33 win
10/09/2018 88 win
09/09/2018 55 miss
08/09/2018 33 win
07/09/2018 11×2 win
06/09/2018 77 win
05/09/2018 00 win
04/09/2018 77 win
03/09/2018 11 win
02/09/2018 88 win
01/09/2018 66 win
31/08/2018 88 win
30/08/2018 44 win
29/08/2018 00 win
28/08/2018 77 win
27/08/2018 55 win
26/08/2018 00 win
25/08/2018 99 win
24/08/2018 33×2 win
23/08/2018 77 win
22/08/2018 55 miss
21/08/2018 11 win
20/08/2018 00 miss
19/08/2018 99 win
18/08/2018 77 win
17/08/2018 55 win
16/08/2018 66 win
15/08/2018 77 win
14/08/2018 55 win
13/08/2018 00 win
12/08/2018 00 win
11/08/2018 55 win
10/08/2018 88 miss
09/08/2018 44 win
08/08/2018 99 win
07/08/2018 33 win
06/08/2018 33 win
05/08/2018 11 win
04/08/2018 11 miss
03/08/2018 33 win
02/08/2018 88×2 win
01/08/2018 55 win

3 CÀNG

 3 CÀNG MIỀN BẮC

✔ Phí dịch vụ: 1,000.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Với các chuyên gia từ hội đồng bên em tự tin sẽ ăn 3 Càng hôm nay. Tin em đi

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  0395.483.149

NGÀY 3 CÀNG VÍP KẾT QUẢ
HÔM NAY          
15/11/2018 277 miss
14/11/2018 844 miss
13/11/2018 454 miss
12/11/2018 970 win
11/11/2018 009 miss
10/11/2018 521 miss
09/11/2018 668 miss
08/11/2018 079 win
07/11/2018 911 win
06/11/2018 415 miss
05/11/2018 328 miss
04/11/2018 844 win
03/11/2018 832 win
02/11/2018 039 miss
01/11/2018 023 miss
31/10/2018 533 miss
30/10/2018 318 win
29/10/2018 438 miss
28/10/2018 871 miss
27/10/2018 174 miss
26/10/2018 027 miss
25/10/2018 016 miss
24/10/2018 247 miss
23/10/2018 661 miss
22/10/2018 258 win
21/10/2018 132 win
20/10/2018 079 miss
19/10/2018 068 miss
18/10/2018 850 win
17/10/2018 426 miss
16/10/2018 524 win
15/10/2018 039 miss
14/10/2018 129 miss
13/10/2018 227 miss
12/10/2018 218 win
11/10/2018 079 miss
10/10/2018 458 miss
09/10/2018 470 miss
08/10/2018 492 miss
07/10/2018 793 win
06/10/2018 515 win
05/10/2018 302 miss
04/10/2018 134 win
03/10/2018 237 win
02/10/2018 644 win
01/10/2018 665 win
30/09/2018 396 miss
29/09/2018 030 win
28/09/2018 356 win
27/09/2018 158 miss
26/09/2018 401 miss
25/09/2018 019 miss
24/09/2018 138 miss
23/09/2018 345 miss
22/09/2018 495 miss
21/09/2018 210 miss
20/09/2018 094 miss
19/09/2018 176 miss
18/09/2018 720 win
17/09/2018 148 miss
16/09/2018 963 win
15/09/2018 049 miss
14/09/2018 587 miss
13/09/2018 562 win
12/09/2018 178 miss
11/09/2018 040 win
10/09/2018 489 miss
09/09/2018 593 miss
08/09/2018 915 win
07/09/2018 197 win
06/09/2018 964 win
05/09/2018 789 miss
04/09/2018 322 miss
03/09/2018 049 win
02/09/2018 644 miss
01/09/2018 173 miss
31/08/2018 645 miss
30/08/2018 660 win
29/08/2018 134 miss
28/08/2018 327 win
27/08/2018 987 win
26/08/2018 081 win
25/08/2018 345 miss
24/08/2018 382 miss
23/08/2018 935 win
22/08/2018 873 win
21/08/2018 140 miss
20/08/2018 757 win
19/08/2018 219 win
18/08/2018 177 win
17/08/2018 304 miss
16/08/2018 187 win
15/08/2018 662 win
14/08/2018 386 win
13/08/2018 142 miss
12/08/2018 677 win
11/08/2018 446 miss
10/08/2018 681 win
09/08/2018 717 win
08/08/2018 157 miss
07/08/2018 723 win
06/08/2018 206 miss
05/08/2018 138 win
04/08/2018 645 miss
03/08/2018 786 win
02/08/2018 638 win
01/08/2018 145 miss

SONG THỦ LÔ

 SONG THỦ LÔ

Phí dịch vụ: 300.000 VNĐ
✔ Với những chuyên gia từ hội đồng Đảm bảo se Ăn To. Theo song thủ lô anh chị sẽ GIÀU TO sau 6h30p.
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  0395.483.149

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
HÔM NAY          
15/11/2018 69-96 win 96
14/11/2018 26-62 win
13/11/2018 20-02 win
12/11/2018 16-61 win 16
11/11/2018 36-63 miss
10/11/2018 29-92 miss
09/11/2018 21-12 win 12
08/11/2018 34-43 win 43
07/11/2018 18-81 win 81
06/11/2018 79-97 win 79-97
05/11/2018 45-54 win 45
04/11/2018 46-64 miss
03/11/2018 36-63 miss
02/11/2018 68-86 win
01/11/2018 79-97 win 79
31/10/2018 45-54 win
30/10/2018 24-42 win
29/10/2018 37-73 win
28/10/2018 48-26 win
27/10/2018 09-88 win 88
26/10/2018 58-85 win 85
25/10/2018 59-95 miss
24/10/2018 01-81(x2) win 81×2
23/10/2018 23-32 win
22/10/2018 13-35 miss
21/10/2018 18-84 win
20/10/2018 66-58 win
19/10/2018 66-37 miss 
18/10/2018 09-90 win 
17/10/2018 97-41 win 
16/10/2018 23-32 win 
15/10/2018 12-21 win 12
14/10/2018 26-62 win
13/10/2018 27-72 miss
12/10/2018 34-43 win
11/10/2018 12-21 win
10/10/2018 80-80 win
09/10/2018 66-77 miss
08/10/2018 54-45 win
07/10/2018 58-85 win
06/10/2018 95-02 win
05/10/2018 08-80 win
04/10/2018 02-20 miss
03/10/2018 46-64 miss
02/10/2018 57-75 win
01/10/2018 01-10 miss
30/09/2018 08-80 win
29/09/2018 28-82 miss
28/09/2018 58-85 win
27/09/2018 25-92 miss
26/09/2018 27-72 miss
25/09/2018 15-51 win
24/09/2018 34-43 win 43
23/09/2018 77-01 miss
22/09/2018 18-81 win 18
21/09/2018 07-79 miss
20/09/2018 90-09 win 90
19/09/2018 82-28 win 82
18/09/2018 20(x3)-02 win 20×3
17/09/2018 76(x2)-37 win 76×2
16/09/2018 38-83 win
15/09/2018 89-98 miss
14/09/2018 01-96 miss
13/09/2018 35-53 win
12/09/2018 27-34 win
11/09/2018 00-85 miss
10/09/2018 90(x2)-24(x2) win
09/09/2018 37-65 win 65
08/09/2018 34-43 miss
07/09/2018 69-96 miss
06/09/2018 38-73 miss
05/09/2018 49-94 miss
04/09/2018 06-45 miss
03/09/2018 58-85 win 58
02/09/2018 98-81 win
01/09/2018 60-66 win
31/08/2018 01-89 win 01
30/08/2018 86-28 miss
29/08/2018 34-43 win
28/08/2018 02-20 win
27/08/2018 09(x2)-90 win 09×2
26/08/2018 39-93 miss
25/08/2018 07-70 win
24/08/2018 36-63 win
23/08/2018 20-02 win
22/08/2018 39-49 win
21/08/2018 20-76 win
20/08/2018 69-79 win
19/08/2018 98-93 win
18/08/2018 09-90 win
17/08/2018 29-92 win
16/08/2018 59-95 miss
15/08/2018 67-76 win
14/08/2018 14-41 win
13/08/2018 38-83 win
12/08/2018 24-42 win
11/08/2018 89-98 miss
10/08/2018 20-02 win 02
09/08/2018 09-90 miss
08/08/2018 91-95 miss
07/08/2018 92-16 win 92
06/08/2018 59-95 miss
05/08/2018 67-76 win
04/08/2018 05-50 miss
03/08/2018 14-41 win 14
02/08/2018 68-86(x3) win
01/08/2018 95-59 miss

LÔ XIÊN 3

LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

Bạch Thủ XIÊN 3 Siêu Chuẩn , Chính Xác 99,99% Phí Dịch Vụ 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99%, Với các chuyên gia từ hội đồng bên em tự tin sẽ ăn Xiên 3 hàng ngày đều như vắt chanh. Tin em đi
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  0395.483.149

NGÀY XIÊN 3 VÍP KẾT QUẢ
 HÔM NAY          
15/11/2018 09-90-36 miss
14/11/2018 26-62-58 win 3/3
13/11/2018 02-20-08 win 3/3
12/11/2018 09-90-16 win 3/3
11/11/2018 89-03-52 win 3/3
10/11/2018 15-25-93 win 2/3
09/11/2018 36-63-12 win 3/3
08/11/2018 07-70-43 win 1/3
07/11/2018 31-14-41 win 2/3
06/11/2018 02-49-70 win 3/3
05/11/2018 15-51-77 win 2/3
04/11/2018 32-37-57 win 3/3
03/11/2018 36-63-47 miss
02/11/2018 68-86-29 win 3/3
01/11/2018 17-79-00 win 3/3
31/10/2018 37-73-54 win 3/3
30/10/2018 24-42-81 win 3/3
29/10/2018 35-53-95 miss
28/10/2018 38-39-26 win 1/3
27/10/2018 08-80-09 miss
26/10/2018 58-85-94 win 2/3
25/10/2018 95-59-76 miss
24/10/2018 01-81(x2)-74 win 2/3
23/10/2018 94-83-19 win 1/3
22/10/2018 17-25-85 win 3/3
21/10/2018 39-93-99 miss
20/10/2018 90-18-81 win 1/3
19/10/2018 66-37-51 miss
18/10/2018 45-54-36 miss
17/10/2018 97-66-26 win 1/3
16/10/2018 61-16-78 win 1/3
15/10/2018 12-38-83 win 1/3
14/10/2018 59-95-65 win 1/3
13/10/2018 72-27-35 miss
12/10/2018 37-73-06 win 2/3
11/10/2018 53-24-91 miss
10/10/2018 79-97-16 miss
09/10/2018 66-77-17 miss
08/10/2018 54-45-10 win 3/3
07/10/2018 58-85-62 win 3/3
06/10/2018 16-95-02 win 2/3
05/10/2018 08-42-69 win 3/3
04/10/2018 26(x2)-42-20 win 2/3
03/10/2018 48-84-13 win 3/3
02/10/2018 57-75-10 win 3/3
01/10/2018 47-74-02 win 3/3
30/09/2018 35-53-05 win 2/3
29/09/2018 54-86-98 win 3/3
28/09/2018 58-70-25 win 3/3
27/09/2018 26-62-08 win 3/3
26/09/2018 45-54-27 win 1/3
25/09/2018 38-83-12 win 1/3
24/09/2018 34-43-16 win 1/3
23/09/2018 77-01-26 miss
22/09/2018 78-06-60 win 2/3
21/09/2018 12-21-48 win 3/3
20/09/2018 26-62-90 win 3/3
19/09/2018 82-28-09 win 1/3
18/09/2018 19-91-20(x3) win 5/3
17/09/2018 76(x2)-37-73 win 2/3
16/09/2018 24-42-89 win 1/3
15/09/2018 89-98-93 win 1/3
14/09/2018 01-96-73 win 1/3
13/09/2018 17-09-35 win 1/3
12/09/2018 61-52-99 win 1/3
11/09/2018 57-75-40 win 3/3
10/09/2018 90(x2)-24(x2)-42 win 5/3
09/09/2018 15-71-65 win 3/3
08/09/2018 47-74-68 win 3/3
07/09/2018 15-68-06 win 3/3
06/09/2018 02-34-38 win 2/3
05/09/2018 49-94-73 miss
04/09/2018 06-45-50 miss
03/09/2018 58-71-16 win 3/3
02/09/2018 98-81-56 win 3/3
01/09/2018 60-66-74 win 3/3
31/08/2018 01-52-87 win 3/3
30/08/2018 13-31-79 win 3/3
29/08/2018 17-34-78 win 3/3
28/08/2018 83-85-19 win 3/3
27/08/2018 82-63-31 win 3/3
26/08/2018 04-16-87 win 3/3
25/08/2018 14-07-94 win 3/3
24/08/2018 36-90-65 win 3/3
23/08/2018 20-78-86 win 3/3
22/08/2018 01-10-20 win 2/3
21/08/2018 38-67-05 miss
20/08/2018 20-02-79 win 1/3
19/08/2018 21-71-01 win 3/3
18/08/2018 09-23-54 win 3/3
17/08/2018 18-89-98 miss
16/08/2018 66-59-16 win 1/3
15/08/2018 67-76-38 win 3/3
14/08/2018 14-23-30 win 3/3
13/08/2018 38-83-12 win 3/3
12/08/2018 00-16-24 win 3/3
11/08/2018 00-36-89 miss
10/08/2018 34-02-91 win 3/3
09/08/2018 41-37-22 win 1/3
08/08/2018 56-25-52 win 3/3
07/08/2018 90-16-58 win 3/3
06/08/2018 01-58-18 win 3/3
05/08/2018 26-34-05 miss
04/08/2018 14-41-35 win 3/3
03/08/2018 14-16-48 win 3/3
02/08/2018 77-68-87 win 1/3
01/08/2018 95-58-26 miss

DÀN ĐỀ 6 SỐ CHUẨN

DÀN ĐỀ 6 SỐ SIÊU CHUẨN: 200.000VNĐ

Cầu Giàn ĐB 6 Số VIP , Phí dịch vụ: 200.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Sau khi nạp thành công anh chị sẽ nhận dc DÀN ĐỀ 6 SỐ SIÊU CHUẨN. Các chuyên gia bắt cầu 1 tuần ăn tối thiểu 3/7 ngày nên anh chị theo đều nhé.CHÚC ANH CHỊ GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0395.483.149

NGÀY DÀN ĐB 6 SỐ VÍP KẾT QUẢ
 HÔM NAY          
15/11/2018 77-22-00-99-57-75 miss
14/11/2018 44-99-49-94-45-54 miss
13/11/2018 54-45-44-14-41-46 miss
12/11/2018 60-10-01-07-70-23 win 70
11/11/2018 09-90-08-80-07-70 miss
10/11/2018 06-60-26-62-70-74 miss
09/11/2018 68-86-46-64-06-60 miss
08/11/2018 82-38-83-79-97-87 win 79
07/11/2018 39-93-48-84-27-72 Miss
06/11/2018 22-66-44-55-33-99 Win 55
05/11/2018 98-03-30-86-08-80 miss
04/11/2018 33-88-38-83-08-80 miss
03/11/2018 06-60-42-32-92-95 win 32
02/11/2018 39-93-32-23-78-87 miss
01/11/2018 23-32-28-82-37-73 miss
31/10/2018 06-60-03-30-46-64 miss
30/10/2018 46-64-48-84-45-54 miss
29/10/2018 38-83-63-36-31-13 miss
28/10/2018 17-71-27-72-37-73 miss
27/10/2018 49-94-07-70-79-97 win 94
26/10/2018 27-72-12-21-71-17 miss
25/10/2018 67-76-18-81-38-83 win 38
24/10/2018 47-74-14-41-91-19 miss
23/10/2018 67-76-26-62-12-21 win 62
22/10/2018 66-88-68-86-58-85 win 58
21/10/2018 39-93-23-32-79-97 win 32
20/10/2018 29-92-82-28-78-87 win 28
19/10/2018 68-86-48-84-78-87 miss
18/10/2018 75-57-70-07-05-50 win 50
17/10/2018 70-07-79-97-57-75 miss
16/10/2018 66-36-63-26-62-06 miss
15/10/2018 39-93-37-73-79-97 miss
14/10/2018 29-92-27-72-19-91 miss
13/10/2018 27-72-07-45-54-20 win 45
12/10/2018 70-07-17-71-18-81 win 18
11/10/2018 79-97-29-92-47-74 miss
10/10/2018 03-13-23-33-43-53 win 43
09/10/2018 34-35-74-79-06-71 win 35
08/10/2018 11-22-23-32-28-82 win 32
07/10/2018 79-97-17-71-77-99 miss
06/10/2018 05-50-51-15-52-25 win 15
05/10/2018 03-30-07-70-26-62 win 26
04/10/2018 42-34-43-45-54-46 win 34
03/10/2018 37-73-27-72-17-71 win 37
02/10/2018 27-72-29-92-17-71 miss
01/10/2018 01-10-56-65-45-54 win 65
30/09/2018 69-96-66-46-64-11 miss
29/09/2018 98-18-68-38-89-81 miss
28/09/2018 78-87-56-65-93-73 win 56
27/09/2018 58-85-16-61-18-81 miss
26/09/2018 01-03-11-13-91-31 miss
25/09/2018 19-91-15-51-12-21 miss
24/09/2018 83-38-48-84-33-88 miss
23/09/2018 45-54-36-63-30-03 miss
22/09/2018 59-95-29-92-79-97 miss
21/09/2018 01-10-13-31-15-51 miss
20/09/2018 69-96-17-71-39-93 win 96
19/09/2018 76-67-79-97-06-60 miss
18/09/2018 25-52-08-80-02-20 win 20
17/09/2018 15-98-93-48-60-91 miss
16/09/2018 18-63-76-24-01-10 win 63
15/09/2018 49-94-19-91-39-93 miss
14/09/2018 78-87-18-81-89-98 miss
13/09/2018 23-32-91-19-79-97 miss
12/09/2018 78-87-27-72-89-98 miss
11/09/2018 20-14-30-40-59-69 win 40
10/09/2018 89-98-88-99-34-43 miss
09/09/2018 99-98-89-29-39-49 miss
08/09/2018 58-85-16-61-89-98 miss
07/09/2018 15-51-23-32-18-81 miss
06/09/2018 07-70-57-75-79-97 miss
05/09/2018 89-98-07-70-39-93 miss
04/09/2018 22-77-66-88-99-00 miss
03/09/2018 27-72-17-71-16-61 miss
02/09/2018 66-77-88-99-00-11 miss
01/09/2018 73-37-74-47-77-66 miss
31/08/2018 45-54-46-64-47-74 miss
30/08/2018 20-30-40-50-60-70 win 60
29/08/2018 43-34-40-04-52-42 miss
28/08/2018 05-50-56-65-57-75 miss
27/08/2018 22-77-88-99-00-11 miss
26/08/2018 27-72-02-20-23-32 miss
25/08/2018 42-24-43-34-45-54 miss
24/08/2018 82-28-20-02-23-32 miss
23/08/2018 38-44-35-48-54-58 win 35
22/08/2018 71-17-72-27-73-37 win 73
21/08/2018 23-32-56-65-82-37 win 56
20/08/2018 04-40-14-41-48-84 miss
19/08/2018 19-91-29-92-39-93 win 19
18/08/2018 26-62-05-54-93-39 miss
17/08/2018 04-40-01-10-07-70 miss
16/08/2018 47-74-78-87-59-95 win 87
15/08/2018 06-60-16-61-26-62 win 62
14/08/2018 68-86-78-87-69-96 win 86
13/08/2018 49-94-79-97-46-64 win 49
12/08/2018 70-71-73-75-77-79 win 77
11/08/2018 44-55-46-64-45-54 miss
10/08/2018 80-08-18-81-28-82 win 81
09/08/2018 76-67-57-75-59-95 miss
08/08/2018 57-75-35-53-55-59 miss
07/08/2018 39-93-49-94-29-92 miss
06/08/2018 06-60-56-65-14-41 win 14
05/08/2018 56-65-38-83-28-82 win 38
04/08/2018 46-64-49-94-24-42 win 24
03/08/2018 45-54-41-14-49-94 miss
02/08/2018 38-83-09-90-45-54 win 38
01/08/2018 45-54-46-64-48-84 miss

BẠCH THỦ LÔ

BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC: 200.000VNĐ

Cầu BTL Siêu VIP , Phí dịch vụ: 200.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99.99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn lô 6/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU BẠCH THỦ Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 card 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0395.483.149

NGÀY BẠCH THỦ LÔ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
 HÔM NAY          
15/11/2018 09 miss
14/11/2018 58 win
13/11/2018 12 miss
12/11/2018 97 miss
11/11/2018 20×2 win
10/11/2018 23 win
09/11/2018 58×2 win
08/11/2018 07 miss
07/11/2018 61 win
06/11/2018 02 win
05/11/2018 26×2 win
04/11/2018 32 win
03/11/2018 87×2 win
02/11/2018 72 miss
01/11/2018 00 win
31/10/2018 96×2 win
30/10/2018 70 miss
29/10/2018 17 win
28/10/2018 26 win
27/10/2018 25×2 win
26/10/2018 85 win
25/10/2018 95 miss
24/10/2018 81×2 win
23/10/2018 94 miss
22/10/2018 13 miss
21/10/2018 39 miss
20/10/2018 18 miss
19/10/2018 54 win
18/10/2018 54 miss
17/10/2018 97 win
16/10/2018 61 win
15/10/2018 37×2 win
14/10/2018 59 win
13/10/2018 46 miss
12/10/2018 37 win
11/10/2018 53 miss
10/10/2018 79 miss
09/10/2018 66 miss
08/10/2018 26 miss
07/10/2018 85 win
06/10/2018 17 miss
05/10/2018 69 win
04/10/2018 20 miss
03/10/2018 02 miss
02/10/2018 10 win
01/10/2018 16×2 win
30/09/2018 70 win
29/09/2018 86 win
28/09/2018 97 win
27/09/2018 26 win
26/09/2018 08×2 win
25/09/2018 12 win
24/09/2018 43 win
23/09/2018 77 miss
22/09/2018 18 win
21/09/2018 07 miss
20/09/2018 90 win
19/09/2018 82 win
18/09/2018 20×3 win
17/09/2018 76×2 win
16/09/2018 42 win
15/09/2018 89 miss
14/09/2018 04 win
13/09/2018 35 win
12/09/2018 61 miss
11/09/2018 00 miss
10/09/2018 90×2 win
09/09/2018 65 win
08/09/2018 48×2 win
07/09/2018 23 miss
06/09/2018 38 miss
05/09/2018 49 miss
04/09/2018 06 miss
03/09/2018 58 win
02/09/2018 98 win
01/09/2018 60 win
31/08/2018 29×2 win
30/08/2018 86 miss
29/08/2018 62×2 win
28/08/2018 19 win
27/08/2018 60×2 win
26/08/2018 16 win
25/08/2018 07 win
24/08/2018 57×2 win
23/08/2018 86 win
22/08/2018 12 win
21/08/2018 38 miss
20/08/2018 81 win
19/08/2018 08 miss
18/08/2018 93 miss
17/08/2018 18 miss
16/08/2018 89×2 win
15/08/2018 38 win
14/08/2018 30 win
13/08/2018 02×2 win
12/08/2018 24 win
11/08/2018 19 win
10/08/2018 86×4 win
09/08/2018 37 win
08/08/2018 91 miss
07/08/2018 92 win
06/08/2018 95 miss
05/08/2018 76 win
04/08/2018 05 miss
03/08/2018 14 win
02/08/2018 34×2 win
01/08/2018 95 miss

BẠCH THỦ ĐỀ

 BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC: 300.000VNĐ

Chính Xác 99.99%  Phí Dịch Vụ 300.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99.99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn đề 4/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU ĐẶC BIỆT Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0395.483.149✔ BẠCH THỦ ĐỀ CỰC VIP

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY          
15/11/2018 77 miss
14/11/2018 14 miss
13/11/2018 54 miss
12/11/2018 70 win
11/11/2018 71 win
10/11/2018 84 win
09/11/2018 68 miss
08/11/2018 79 win
07/11/2018 11 win
06/11/2018 57 miss
05/11/2018 28 miss
04/11/2018 44 win
03/11/2018 32 win
02/11/2018 39 miss
01/11/2018 32 miss
31/10/2018 34 miss
30/10/2018 18 win
29/10/2018 38 miss
28/10/2018 71 miss
27/10/2018 74 miss
26/10/2018 27 miss
25/10/2018 16 miss
24/10/2018 47 miss
23/10/2018 61 miss
22/10/2018 58 win
21/10/2018 32 win
20/10/2018 28 win
19/10/2018 68 miss
18/10/2018 50 win
17/10/2018 26 miss
16/10/2018 24 win
15/10/2018 39 miss
14/10/2018 29 miss
13/10/2018 27 miss
12/10/2018 18 win
11/10/2018 79 miss
10/10/2018 58 miss
09/10/2018 07 miss
08/10/2018 32 win
07/10/2018 79 miss
06/10/2018 15 win
05/10/2018 26 win
04/10/2018 34 win
03/10/2018 37 win
02/10/2018 27 miss
01/10/2018 65 win
30/09/2018 96 miss
29/09/2018 98 miss
28/09/2018 56 win
27/09/2018 85 miss
26/09/2018 01 miss
25/09/2018 54 win
24/09/2018 38 miss
23/09/2018 45 miss
22/09/2018 95 miss
21/09/2018 01 miss
20/09/2018 96 win
19/09/2018 76 miss
18/09/2018 20 win
17/09/2018 48 miss
16/09/2018 63 win
15/09/2018 49 miss
14/09/2018 78 miss
13/09/2018 62 win
12/09/2018 78 miss
11/09/2018 40 win
10/09/2018 89 miss
09/09/2018 53 win
08/09/2018 15 win
07/09/2018 15 miss
06/09/2018 07 miss
05/09/2018 89 miss
04/09/2018 22 miss
03/09/2018 27 miss
02/09/2018 66 miss
01/09/2018 73 miss
31/08/2018 45 miss
30/08/2018 60 win
29/08/2018 34 miss
28/08/2018 72 miss
27/08/2018 87 win
26/08/2018 81 win
25/08/2018 45 miss
24/08/2018 82 miss
23/08/2018 35 win
22/08/2018 74 miss
21/08/2018 56 win
20/08/2018 57 win
19/08/2018 19 win
18/08/2018 77 win
17/08/2018 04 miss
16/08/2018 87 win
15/08/2018 62 win
14/08/2018 10 miss
13/08/2018 42 miss
12/08/2018 77 win
11/08/2018 46 miss
10/08/2018 81 win
09/08/2018 67 miss
08/08/2018 57 miss
07/08/2018 93 miss
06/08/2018 06 miss
05/08/2018 56 miss
04/08/2018 46 miss
03/08/2018 45 miss
02/08/2018 49 miss
01/08/2018 45 miss