ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC: 200.000VNĐ

+Với thẻ nạp 200.000 VNĐ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99%, Nạp thành công anh chị sẽ nhận được Đầu- Đuôi  từ Hội Đồng. Chính Xác Tuyệt đối hôm nay

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY          
19/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 Trúng  Đuôi 9
18/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 Trúng đầu 7- Đuôi 7
17/08/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 miss
16/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
15/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
14/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 miss
13/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng đầu 4
12/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
11/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu 6
10/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
09/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
08/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
07/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng Đuôi 3
06/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 Trúng đầu 1- Đuôi 4
05/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
04/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
03/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 miss
02/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
01/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 miss
31/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 miss
30/07/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 miss
29/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 Trúng đầu 9- Đuôi 2
28/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng Đuôi 3
27/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 Trúng đầu 3- Đuôi 1
26/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 Trúng đuôi 6
25/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng đầu 4
24/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 miss
23/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 miss
22/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 6 Trúng đầu 9
21/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 Trúng đầu 6- Đuôi 8
20/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng đầu 4
19/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Trúng đuôi 7
18/07/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 miss
17/07/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
16/07/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Trúng đuôi 1
15/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 Trúng đầu 4
14/07/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
13/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng đầu 0- Đuôi 1
12/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Trúng đầu 6- Đuôi 5
11/07/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 Trúng đầu 5- Đuôi 4
10/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
09/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Trúng đầu 4
08/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 miss
07/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu 6
06/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 miss
05/07/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 miss
04/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
03/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu 3- Đuôi 0
02/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 miss
01/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
30/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng Đuôi 2
29/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng đầu 8
28/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 Trúng đầu 9- Đuôi 4
27/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 Trúng Đuôi 8
26/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 Trúng đầu 9- Đuôi 2
25/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
24/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng đầu 4- Đuôi 9
23/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
22/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
21/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 Trúng đầu 9
20/06/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Trúng đầu 6- Đuôi 5
19/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 miss
18/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 Trúng đầu 3- Đuôi 3
17/06/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 Trúng đầu 6
16/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 Trúng đầu 4- Đuôi 8
15/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng đầu 4- Đuôi 5
14/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng đầu 4- Đuôi 3
13/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 miss
12/06/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng Đuôi 9
11/06/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 miss
10/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 miss
09/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 Trúng Đuôi 9
08/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
07/06/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng Đuôi 2
06/06/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 Trúng đầu 7
05/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 Trúng đuôi 5
04/06/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 miss
03/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 miss
02/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 Trúng đầu 8- Đuôi 5
01/06/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7- Đuôi 2

LÔ KÉP

 BẠCH THỦ KÉP: 300.000 VNĐ

Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99%, Nạp thành công anh chị sẽ nhận dc 1 cặp KÉP VÀNG từ Hội Đồng. Chính Xác Tuyệt đối hôm nay
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

NGÀY LÔ KÉP VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY          
19/08/2018 99 win
18/08/2018 77 win
17/08/2018 55 win
16/08/2018 66 win
15/08/2018 77 win
14/08/2018 55 win
13/08/2018 00 win
12/08/2018 00 win
11/08/2018 55 win
10/08/2018 88 miss
09/08/2018 44 win
08/08/2018 99 win
07/08/2018 33 win
06/08/2018 33 win
05/08/2018 11 win
04/08/2018 11 miss
03/08/2018 33 win
02/08/2018 88×2 win
01/08/2018 55 win
31/07/2018 77 win
30/07/2018 22×2 win
29/07/2018 33 win
28/07/2018 66 win
27/07/2018 77×2 win
26/07/2018 11 win
25/07/2018 77 win
24/07/2018 44 win
23/07/2018 44 win
22/07/2018 55 win
21/07/2018 11 miss
20/07/2018 99 win
19/07/2018 00 miss
18/07/2018 22 win
17/07/2018 88 win
16/07/2018 33 win
15/07/2018 44 win
14/07/2018 33 win
13/07/2018 55 win
12/07/2018 77 win
11/07/2018 22 miss
10/07/2018 66 win
09/07/2018 00 win
08/07/2018 44 miss
07/07/2018 22 miss
06/07/2018 00 miss
05/07/2018 22 win
04/07/2018 55×2 win
03/07/2018 44×2 win
02/07/2018 22 win
01/07/2018 77 miss
30/06/2018 88 win
29/06/2018 77 win
28/06/2018 11 win
27/06/2018 99 win
26/06/2018 99 miss
25/06/2018 66 win
24/06/2018 77 win
23/06/2018 33 miss
22/06/2018 00 win
21/06/2018 99 win
20/06/2018 77 win
19/06/2018 44 win
18/06/2018 44 win
17/06/2018 88 win
16/06/2018 00 win
15/06/2018 33 win
14/06/2018 66 win
13/06/2018 00 win
12/06/2018 00 win
11/06/2018 22 miss
10/06/2018 55 win
09/06/2018 33 miss
08/06/2018 77 win
07/06/2018 88 win
06/06/2018 77 miss
05/06/2018 44 win
04/06/2018 66 miss
03/06/2018 00 win
02/06/2018 00 win
01/06/2018 22 win

3 CÀNG

 3 CÀNG MIỀN BẮC

✔ Phí dịch vụ: 1,000.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Với các chuyên gia từ hội đồng bên em tự tin sẽ ăn 3 Càng hôm nay. Tin em đi

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

NGÀY 3 CÀNG VÍP KẾT QUẢ
HÔM NAY          
19/08/2018 219 win
18/08/2018 177 win
17/08/2018 304 miss
16/08/2018 187 win
15/08/2018 662 win
14/08/2018 386 win
13/08/2018 142 miss
12/08/2018 677 win
11/08/2018 446 miss
10/08/2018 681 win
09/08/2018 717 win
08/08/2018 157 miss
07/08/2018 723 win
06/08/2018 206 miss
05/08/2018 138 win
04/08/2018 645 miss
03/08/2018 786 win
02/08/2018 638 win
01/08/2018 145 miss
31/07/2018 348 miss
30/07/2018 672 win
29/07/2018 492 win
28/07/2018 890 miss
27/07/2018 039 miss
26/07/2018 160 miss
25/07/2018 841 win
24/07/2018 570 win
23/07/2018 756 miss
22/07/2018 306 miss
21/07/2018 262 miss
20/07/2018 234 miss
19/07/2018 817 win
18/07/2018 669 win
17/07/2018 036 miss
16/07/2018 371 win
15/07/2018 446 miss
14/07/2018 028 miss
13/07/2018 401 win
12/07/2018 965 win
11/07/2018 820 miss
10/07/2018 220 miss
09/07/2018 274 miss
08/07/2018 299 win
07/07/2018 967 win
06/07/2018 514 win
05/07/2018 163 miss
04/07/2018 995 win
03/07/2018 530 win
02/07/2018 587 win
01/07/2018 167 miss
30/06/2018 442 win
29/06/2018 983 win
28/06/2018 156 miss
27/06/2018 098 win
26/06/2018 992 win
25/06/2018 883 win
24/06/2018 010 miss
23/06/2018 920 miss
22/06/2018 183 win
21/06/2018 997 win
20/06/2018 165 miss
19/06/2018 006 miss
18/06/2018 133 win
17/06/2018 160 miss
16/06/2018 036 miss
15/06/2018 145 win
14/06/2018 343 win
13/06/2018 937 win
12/06/2018 199 win
11/06/2018 767 miss
10/06/2018 216 miss
09/06/2018 099 win
08/06/2018 538 win
07/06/2018 882 win
06/06/2018 174 miss
05/06/2018 485 win
04/06/2018 156 miss
03/06/2018 900 win
02/06/2018 685 win
01/06/2018 872 win

SONG THỦ LÔ

 SONG THỦ LÔ

Phí dịch vụ: 300.000 VNĐ
✔ Với những chuyên gia từ hội đồng Đảm bảo se Ăn To. Theo song thủ lô anh chị sẽ GIÀU TO sau 6h30p.
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
HÔM NAY          
19/08/2018 98-93 win
18/08/2018 09-90 win
17/08/2018 29-92 win
16/08/2018 59-95 miss
15/08/2018 67-76 win
14/08/2018 14-41 win
13/08/2018 38-83 win
12/08/2018 24-42 win
11/08/2018 89-98 miss
10/08/2018 20-02 win 02
09/08/2018 09-90 miss
08/08/2018 91-95 miss
07/08/2018 92-16 win 92
06/08/2018 59-95 miss
05/08/2018 67-76 win
04/08/2018 05-50 miss
03/08/2018 14-41 win 14
02/08/2018 68-86(x3) win
01/08/2018 95-59 miss
31/07/2018 23-32 win
30/07/2018 90-87 win
29/07/2018 95-48 win
28/07/2018 41-81 win
27/07/2018 93-31 win 31
26/07/2018 93-74 miss
25/07/2018 06-77 win 77
24/07/2018 23-32 win
23/07/2018 09-90 win
22/07/2018 04-40 win
21/07/2018 97-91 miss
20/07/2018 93-95 win 95
19/07/2018 91-74 win 74
18/07/2018 30-03(x2) win
17/07/2018 89-21 miss
16/07/2018 07-70 win
15/07/2018 09-90 win
14/07/2018 12-21 win
13/07/2018 46-91 win
12/07/2018 10-01 win
11/07/2018 45-54 win
10/07/2018 49-94 win
09/07/2018 17-71 win
08/07/2018 78-87 win
07/07/2018 16-61 win
06/07/2018 57-75 win
05/07/2018 08-80 win
04/07/2018 35-53 win
03/07/2018 29-92 win
02/07/2018 41-14 win
01/07/2018 87-78 win 78
30/06/2018 29-92 win 92
29/06/2018 08-80 win
28/06/2018 34-63 win
27/06/2018 47-74 win
26/06/2018 56-65 win
25/06/2018 13-31 win
24/06/2018 29-92 win
23/06/2018 03-30 win
22/06/2018 68-78 win
21/06/2018 58-85 win
20/06/2018 07-70 win
19/06/2018 36-09 win
18/06/2018 69-96 win
17/06/2018 16-61 win
16/06/2018 32-24 win 24
15/06/2018 12-21 miss
14/06/2018 08-68 miss
13/06/2018 04-05 miss
12/06/2018 29-92 miss
11/06/2018 47-74 win 47
10/06/2018 37-73 win
09/06/2018 01-17 win
08/06/2018 16-61 win
07/06/2018 12-21 win
06/06/2018 28-82 win
05/06/2018 46-64 win
04/06/2018 67-76 win
03/06/2018 55-88 miss
02/06/2018 39-93 win
01/06/2018 16-61 win 61

LÔ XIÊN 3

LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

 Bạch Thủ XIÊN 3 Siêu Chuẩn , Chính Xác 99,99% Phí Dịch Vụ 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99%, Với các chuyên gia từ hội đồng bên em tự tin sẽ ăn Xiên 3 hàng ngày đều như vắt chanh. Tin em đi
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

NGÀY XIÊN 3 VÍP KẾT QUẢ
 HÔM NAY          
19/08/2018 21-71-01 win 3/3
18/08/2018 09-23-54 win 3/3
17/08/2018 18-89-98 miss
16/08/2018 66-59-16 win 1/3
15/08/2018 67-76-38 win 3/3
14/08/2018 14-23-30 win 3/3
13/08/2018 38-83-12 win 3/3
12/08/2018 00-16-24 win 3/3
11/08/2018 00-36-89 miss
10/08/2018 34-02-91 win 3/3
09/08/2018 41-37-22 win 1/3
08/08/2018 56-25-52 win 3/3
07/08/2018 90-16-58 win 3/3
06/08/2018 01-58-18 win 3/3
05/08/2018 26-34-05 miss
04/08/2018 14-41-35 win 3/3
03/08/2018 14-16-48 win 3/3
02/08/2018 77-68-87 win 1/3
01/08/2018 95-58-26 miss
31/07/2018 32-82-50 win 1/3
30/07/2018 81-76-37 win 1/3
29/07/2018 89-36-65 miss
28/07/2018 56-65-31 miss
27/07/2018 90-13-74 win 1/3
26/07/2018 93-74-60(x2) win 2/3
25/07/2018 06-77-20 win 2/3
24/07/2018 47-74-06 miss
23/07/2018 09-72-68 win 3/3
22/07/2018 20-87-56 miss
21/07/2018 97-91-05 miss
20/07/2018 62-91-95 win 3/3
19/07/2018 64-74-88 win 3/3
18/07/2018 49-94-06 win 1/3
17/07/2018 75-23-88 win 3/3
16/07/2018 07-70-33 win 3/3
15/07/2018 14-41-18 win 3/3
14/07/2018 12-09-56 win 3/3
13/07/2018 01-91-55 win 3/3
12/07/2018 19-91-01 win 3/3
11/07/2018 45-54-26 win 3/3
10/07/2018 49-94-06 win 3/3
09/07/2018 17-71-23 win 3/3
08/07/2018 45-54-21 miss
07/07/2018 16-61-23 win 3/3
06/07/2018 10-57-31(x2) win 4/3
05/07/2018 24-42-74 miss
04/07/2018 35-46-59 win 3/3
03/07/2018 29-51-43 win 3/3
02/07/2018 03-27-53 win 1/3
01/07/2018 31-39-89 miss
30/06/2018 02-81-06 win 1/3
29/06/2018 17-41-56 miss
28/06/2018 34-63-14 win 3/3
27/06/2018 45-36-14 miss
26/06/2018 51-73-16 win 1/3
25/06/2018 13-31-43 win 3/3
24/06/2018 29-92-78 win 3/3
23/06/2018 03-30-92 win 3/3
22/06/2018 68-78-34 win 3/3
21/06/2018 16-01-87 miss
20/06/2018 18-81-56 win 3/3
19/06/2018 52-67-70 miss
18/06/2018 67-76-93 win 1/3
17/06/2018 27-72-62 miss
16/06/2018 21-14-32 win 2/3
15/06/2018 24-12-65 win 3/3
14/06/2018 48-83-08 win 3/3
13/06/2018 58-85-05 win 3/3
12/06/2018 29-92-74 miss
11/06/2018 39-93-74 win 3/3
10/06/2018 58-85-53 win 3/3
09/06/2018 10-14-01 win 1/3
08/06/2018 06-16-61 win 3/3
07/06/2018 15-68-40 win 1/3
06/06/2018 03-30-79 miss
05/06/2018 64-74-28 win 2/3
04/06/2018 67-76-38 win 3/3
03/06/2018 43-54-98 win 3/3
02/06/2018 39-93-58 win 3/3
01/06/2018 16-29-53 win 3/3

DÀN ĐỀ 6 SỐ CHUẨN

DÀN ĐỀ 6 SỐ SIÊU CHUẨN: 200.000VNĐ

 Cầu Giàn ĐB 6 Số VIP , Phí dịch vụ: 200.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Sau khi nạp thành công anh chị sẽ nhận dc DÀN ĐỀ 6 SỐ SIÊU CHUẨN. Các chuyên gia bắt cầu 1 tuần ăn tối thiểu 3/7 ngày nên anh chị theo đều nhé.CHÚC ANH CHỊ GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

NGÀY DÀN ĐB 6 SỐ VÍP KẾT QUẢ
 HÔM NAY          
19/08/2018 19-91-29-92-39-93 win 19
18/08/2018 26-62-05-54-93-39 miss
17/08/2018 04-40-01-10-07-70 miss
16/08/2018 47-74-78-87-59-95 win 87
15/08/2018 06-60-16-61-26-62 win 62
14/08/2018 68-86-78-87-69-96 win 86
13/08/2018 49-94-79-97-46-64 win 49
12/08/2018 70-71-73-75-77-79 win 77
11/08/2018 44-55-46-64-45-54 miss
10/08/2018 80-08-18-81-28-82 win 81
09/08/2018 76-67-57-75-59-95 miss
08/08/2018 57-75-35-53-55-59 miss
07/08/2018 39-93-49-94-29-92 miss
06/08/2018 06-60-56-65-14-41 win 14
05/08/2018 56-65-38-83-28-82 win 38
04/08/2018 46-64-49-94-24-42 win 24
03/08/2018 45-54-41-14-49-94 miss
02/08/2018 38-83-09-90-45-54 win 38
01/08/2018 45-54-46-64-48-84 miss
31/07/2018 48-84-89-98-18-81 miss
30/07/2018 81-18-08-80-28-82 miss
29/07/2018 29-92-39-93-79-97 win 92
28/07/2018 09-90-39-93-29-92 miss
27/07/2018 39-93-09-90-23-32 miss
26/07/2018 06-60-04-40-08-80 miss
25/07/2018 34-43-13-31-39-93 miss
24/07/2018 25-52-27-72-09-90 miss
23/07/2018 03-30-06-60-09-90 miss
22/07/2018 06-60-08-80-03-30 miss
21/07/2018 13-31-68-86-18-81 win 68
20/07/2018 34-43-35-53-36-63 miss
19/07/2018 47-74-42-24-48-84 miss
18/07/2018 78-87-07-70-38-83 miss
17/07/2018 63-36-23-32-56-65 win 23
16/07/2018 18-81-13-31-08-28 miss
15/07/2018 46-64-48-84-41-14 miss
14/07/2018 28-82-20-02-25-52 miss
13/07/2018 86-68-08-80-06-60 miss
12/07/2018 13-31-21-20-65-12 win 65
11/07/2018 02-20-09-10-22-40 miss
10/07/2018 02-20-26-62-28-82 miss
09/07/2018 54-45-46-64-47-74 win 45
08/07/2018 55-99-95-58-85-53 win 99
07/07/2018 55-50-66-88-52-67 win 67
06/07/2018 04-40-14-41-24-42 win 14
05/07/2018 36-63-18-82-74-04 miss
04/07/2018 20-40-25-52-95-55 win 95
03/07/2018 08-09-01-02-60-30 win 30
02/07/2018 05-50-56-65-78-87 win 87
01/07/2018 67-76-56-65-36-63 miss
30/06/2018 04-02-05-06-50-40 miss
29/06/2018 84-48-83-38-08-80 win 83
28/06/2018 56-65-67-76-71-17 miss
27/06/2018 17-71-18-81-78-87 miss
26/06/2018 69-96-29-92-14-41 win 92
25/06/2018 13-31-18-81-38-83 win 83
24/06/2018 94-49-59-95-69-96 win 49
23/06/2018 20-02-10-01-15-51 miss
22/06/2018 04-40-83-74-24-42 win 83
21/06/2018 39-93-59-95-79-97 win 97
20/06/2018 56-65-06-60-15-50 win 15
19/06/2018 06-60-01-10-40-04 miss
18/06/2018 30-38-03-83-32-35 miss
17/06/2018 26-62-46-64-67-76 win 64
16/06/2018 32-36-37-31-73-23 miss
15/06/2018 64-46-56-45-16-61 win 45
14/06/2018 67-47-43-29-92-76 win 43
13/06/2018 42-24-37-17-43-48 win 37
12/06/2018 79-97-47-74-29-92 miss
11/06/2018 76-67-27-72-37-73 miss
10/06/2018 16-61-56-65-06-60 miss
09/06/2018 06-60-56-65-36-63 miss
08/06/2018 49-94-46-64-69-96 miss
07/06/2018 23-32-39-93-37-73 miss
06/06/2018 47-74-79-97-75-87 win 75
05/06/2018 05-50-25-52-26-62 miss
04/06/2018 56-65-28-82-38-83 win 83
03/06/2018 13-31-15-51-00-81 win 00
02/06/2018 15-51-16-61-17-71 miss
01/06/2018 06-60-08-80-68-86 miss

BẠCH THỦ LÔ

BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC: 200.000VNĐ

 Cầu BTL Siêu VIP , Phí dịch vụ: 200.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99.99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn lô 6/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU BẠCH THỦ Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 card 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

NGÀY BẠCH THỦ LÔ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
 HÔM NAY          
19/08/2018 08 miss
18/08/2018 93 miss
17/08/2018 18 miss
16/08/2018 89×2 win
15/08/2018 38 win
14/08/2018 30 win
13/08/2018 02×2 win
12/08/2018 24 win
11/08/2018 19 win
10/08/2018 86×4 win
09/08/2018 37 win
08/08/2018 91 miss
07/08/2018 92 win
06/08/2018 95 miss
05/08/2018 76 win
04/08/2018 05 miss
03/08/2018 14 win
02/08/2018 34×2 win
01/08/2018 95 miss
31/07/2018 76×2 win
30/07/2018 81 win
29/07/2018 89 miss
28/07/2018 56 miss
27/07/2018 74 win
26/07/2018 32×2 win
25/07/2018 77 win
24/07/2018 79 win
23/07/2018 15 miss
22/07/2018 40 win
21/07/2018 70×2 win
20/07/2018 78 win
19/07/2018 74 win
18/07/2018 49 win
17/07/2018 75 win
16/07/2018 60 win
15/07/2018 21×2 win
14/07/2018 12 win
13/07/2018 01 win
12/07/2018 08×2 win
11/07/2018 89×2 win
10/07/2018 06 win
09/07/2018 40×2 win
08/07/2018 78 win
07/07/2018 86 miss
06/07/2018 10 win
05/07/2018 24 miss
04/07/2018 79 miss
03/07/2018 34×2 win
02/07/2018 27 win
01/07/2018 94 win
30/06/2018 06 win
29/06/2018 15×2 win
28/06/2018 34 win
27/06/2018 45 miss
26/06/2018 92×2 win
25/06/2018 05 miss
24/06/2018 91 win
23/06/2018 03 win
22/06/2018 39×3 win
21/06/2018 16 miss
20/06/2018 18 miss
19/06/2018 07 win
18/06/2018 67 miss
17/06/2018 87×2 win
16/06/2018 21 win
15/06/2018 26 win
14/06/2018 43×2 win
13/06/2018 29 win
12/06/2018 94×2 win
11/06/2018 47 win
10/06/2018 67×4 win
09/06/2018 01 win
08/06/2018 86 miss
07/06/2018 15 miss
06/06/2018 03 miss
05/06/2018 64 win
04/06/2018 47 miss
03/06/2018 98 win
02/06/2018 27 miss
01/06/2018 54 miss

BẠCH THỦ ĐỀ

 BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC: 300.000VNĐ

Chính Xác 99.99%  Phí Dịch Vụ 300.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99.99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn đề 4/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU ĐẶC BIỆT Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852✔ BẠCH THỦ ĐỀ CỰC VIP

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY          
19/08/2018 19 win
18/08/2018 77 win
17/08/2018 04 miss
16/08/2018 87 win
15/08/2018 62 win
14/08/2018 10 miss
13/08/2018 42 miss
12/08/2018 77 win
11/08/2018 46 miss
10/08/2018 81 win
09/08/2018 67 miss
08/08/2018 57 miss
07/08/2018 93 miss
06/08/2018 06 miss
05/08/2018 56 miss
04/08/2018 46 miss
03/08/2018 45 miss
02/08/2018 49 miss
01/08/2018 45 miss
31/07/2018 48 miss
30/07/2018 81 miss
29/07/2018 94 miss
28/07/2018 09 miss
27/07/2018 39 miss
26/07/2018 60 miss
25/07/2018 43 miss
24/07/2018 70 win
23/07/2018 03 miss
22/07/2018 06 miss
21/07/2018 68 win
20/07/2018 49 win
19/07/2018 47 miss
18/07/2018 69 win
17/07/2018 36 miss
16/07/2018 81 miss
15/07/2018 40 win
14/07/2018 23 win
13/07/2018 86 miss
12/07/2018 90 miss
11/07/2018 54 win
10/07/2018 20 miss
09/07/2018 45 miss
08/07/2018 99 win
07/07/2018 67 win
06/07/2018 14 win
05/07/2018 63 miss
04/07/2018 95 win
03/07/2018 30 win
02/07/2018 50 miss
01/07/2018 67 miss
30/06/2018 42 win
29/06/2018 83 win
28/06/2018 56 miss
27/06/2018 17 miss
26/06/2018 92 win
25/06/2018 83 win
24/06/2018 01 miss
23/06/2018 20 miss
22/06/2018 04 miss
21/06/2018 94 miss
20/06/2018 65 miss
19/06/2018 89 win
18/06/2018 38 miss
17/06/2018 60 miss
16/06/2018 36 miss
15/06/2018 46 miss
14/06/2018 43 win
13/06/2018 37 win
12/06/2018 99 win
11/06/2018 76 miss
10/06/2018 03 win
09/06/2018 06 miss
08/06/2018 49 miss
07/06/2018 32 miss
06/06/2018 74 miss
05/06/2018 50 miss
04/06/2018 56 miss
03/06/2018 12 miss
02/06/2018 15 miss
01/06/2018 72 win