BẠCH THỦ ĐỀ

 BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC: 300.000VNĐ

Chính Xác 99.99%  Phí Dịch Vụ 300.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99.99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn đề 4/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU ĐẶC BIỆT Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ✔ BẠCH THỦ ĐỀ CỰC VIP

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY
17/06/2019 24 miss
16/06/2019 13 miss
15/06/2019 09 win
14/06/2019 88 miss
13/06/2019 59 win
12/06/2019 68 miss
11/06/2019 14 win
10/06/2019 93 miss
09/06/2019 56 miss
08/06/2019 68 miss
07/06/2019 73 win
06/06/2019 48 miss
05/06/2019 98 miss
04/06/2019 42 miss
03/06/2019 42 miss
02/06/2019 67 miss
01/06/2019 16 miss
31/05/2019 05 win
30/05/2019 35 miss
29/05/2019 93 miss
28/05/2019 23 miss
27/05/2019 47 win
26/05/2019 64 win
25/05/2019 33 win
24/05/2019 94 miss
23/05/2019 83 win
22/05/2019 35 win
21/05/2019 05 miss
20/05/2019 57 miss
19/05/2019 55 miss
18/05/2019 54 miss
17/05/2019 78 miss
16/05/2019 36 win
15/05/2019 19 win
14/05/2019 39 miss
13/05/2019 68 win
12/05/2019 86 win
11/05/2019 89 miss
10/05/2019 36 miss
09/05/2019 52 win
08/05/2019 28 win
07/05/2019 30 win
06/05/2019 42 win
05/05/2019 56 miss
04/05/2019 71 win
03/05/2019 50 win
02/05/2019 38 miss
01/05/2019 56 miss
30/04/2019 67 miss
29/04/2019 17 win
28/04/2019 68 miss
27/04/2019 39 miss
26/04/2019 76 miss
25/04/2019 06 miss
24/04/2019 65 miss
23/04/2019 35 miss
22/04/2019 75 miss
21/04/2019 09 miss
20/04/2019 78 miss
19/04/2019 24 miss
18/04/2019 99 win
17/04/2019 19 win
16/04/2019 22 win
15/04/2019 49 miss
14/04/2019 57 miss
13/04/2019 67 miss
12/04/2019 08 win
11/04/2019 36 win
10/04/2019 35 miss
09/04/2019 65 win
08/04/2019 10 win
07/04/2019 64 win
06/04/2019 88 win
05/04/2019 51 miss
04/04/2019 14 miss
03/04/2019 28 miss
02/04/2019 56 miss
01/04/2019 59 miss
31/03/2019 22 miss
30/03/2019 28 miss
29/03/2019 41 miss
28/03/2019 54 miss
27/03/2019 59 win
26/03/2019 38 miss
25/03/2019 19 win
24/03/2019 72 win
23/03/2019 36 miss
22/03/2019 16 miss
21/03/2019 85 win
20/03/2019 68 miss
19/03/2019 93 miss
18/03/2019 69 miss
17/03/2019 41 miss
16/03/2019 92 miss
15/03/2019 69 miss
14/03/2019 57 miss
13/03/2019 38 miss
12/03/2019 87 miss
11/03/2019 91 win
10/03/2019 37 miss
09/03/2019 35 miss
08/03/2019 02 win
07/03/2019 69 miss
06/03/2019 49 miss
05/03/2019 16 miss
04/03/2019 22 miss
03/03/2019 10 win
02/03/2019 27 miss
01/03/2019 10 win