BẠCH THỦ ĐỀ

 BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC: 300.000VNĐ

Chính Xác 99.99%  Phí Dịch Vụ 300.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99.99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn đề 4/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU ĐẶC BIỆT Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ✔ BẠCH THỦ ĐỀ CỰC VIP

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY
15/11/2019 46 miss
14/11/2019 84 miss
13/11/2019 18 win
12/11/2019 57 miss
11/11/2019 16 win
10/11/2019 10 win
09/11/2019 17 miss
08/11/2019 35 miss
07/11/2019 24 win
06/11/2019 81 win
05/11/2019 07 miss
04/11/2019 56 miss
03/11/2019 10 miss
02/11/2019 91 miss
01/11/2019 09 miss
31/10/2019 94 miss
30/10/2019 89 miss
29/10/2019 66 miss
28/10/2019 24 miss
27/10/2019 17 miss
26/10/2019 28 miss
25/10/2019 56 miss
24/10/2019 74 win
23/10/2019 27 miss
22/10/2019 13 miss
21/10/2019 56 miss
20/10/2019 00 miss
19/10/2019 98 win
18/10/2019 97 win
17/10/2019 90 miss
16/10/2019 41 win
15/10/2019 30 win
14/10/2019 11 win
13/10/2019 15 miss
12/10/2019 36 miss
11/10/2019 25 miss
10/10/2019 46 win
09/10/2019 85 miss
08/10/2019 86 miss
07/10/2019 00 win
06/10/2019 75 win
05/10/2019 76 miss
04/10/2019 51 win
03/10/2019 27 win
02/10/2019 81 win
01/10/2019 97 miss
30/09/2019 64 win
29/09/2019 26 miss
28/09/2019 46 miss
27/09/2019 25 miss
26/09/2019 68 miss
25/09/2019 33 miss
24/09/2019 20 miss
23/09/2019 25 miss
22/09/2019 38 miss
21/09/2019 59 miss
20/09/2019 36 miss
19/09/2019 29 miss
18/09/2019 36 miss
17/09/2019 42 miss
16/09/2019 97 win
15/09/2019 18 miss
14/09/2019 46 miss
13/09/2019 82 win
12/09/2019 67 miss
11/09/2019 56 miss
10/09/2019 11 win
09/09/2019 83 win
08/09/2019 10 miss
07/09/2019 15 miss
06/09/2019 39 miss
05/09/2019 51 win
04/09/2019 38 miss
03/09/2019 34 miss
02/09/2019 16 miss
01/09/2019 97 win
31/08/2019 60 win
30/08/2019 78 miss
29/08/2019 73 win
28/08/2019 58 miss
27/08/2019 78 miss
26/08/2019 63 win
25/08/2019 01 win
24/08/2019 16 miss
23/08/2019 15 miss
22/08/2019 94 miss
21/08/2019 79 miss
20/08/2019 27 miss
19/08/2019 58 miss
18/08/2019 02 miss
17/08/2019 11 miss
16/08/2019 65 miss
15/08/2019 93 miss
14/08/2019 42 miss
13/08/2019 84 miss
12/08/2019 24 miss
11/08/2019 55 miss
10/08/2019 38 miss
09/08/2019 88 miss
08/08/2019 75 miss
07/08/2019 67 miss
06/08/2019 37 miss
05/08/2019 85 miss
04/08/2019 32 win
03/08/2019 39 miss
02/08/2019 82 win
01/08/2019 58 miss