BẠCH THỦ ĐỀ

 BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC: 300.000VNĐ

Chính Xác 99.99%  Phí Dịch Vụ 300.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99.99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn đề 4/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU ĐẶC BIỆT Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ✔ BẠCH THỦ ĐỀ CỰC VIP

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY
22/05/2019 35 win
21/05/2019 05 miss
20/05/2019 57 miss
19/05/2019 55 miss
18/05/2019 54 miss
17/05/2019 78 miss
16/05/2019 36 win
15/05/2019 19 win
14/05/2019 39 miss
13/05/2019 68 win
12/05/2019 86 win
11/05/2019 89 miss
10/05/2019 36 miss
09/05/2019 52 win
08/05/2019 28 win
07/05/2019 30 win
06/05/2019 42 win
05/05/2019 56 miss
04/05/2019 71 win
03/05/2019 50 win
02/05/2019 38 miss
01/05/2019 56 miss
30/04/2019 67 miss
29/04/2019 17 win
28/04/2019 68 miss
27/04/2019 39 miss
26/04/2019 76 miss
25/04/2019 06 miss
24/04/2019 65 miss
23/04/2019 35 miss
22/04/2019 75 miss
21/04/2019 09 miss
20/04/2019 78 miss
19/04/2019 24 miss
18/04/2019 99 win
17/04/2019 19 win
16/04/2019 22 win
15/04/2019 49 miss
14/04/2019 57 miss
13/04/2019 67 miss
12/04/2019 08 win
11/04/2019 36 win
10/04/2019 35 miss
09/04/2019 65 win
08/04/2019 10 win
07/04/2019 64 win
06/04/2019 88 win
05/04/2019 51 miss
04/04/2019 14 miss
03/04/2019 28 miss
02/04/2019 56 miss
01/04/2019 59 miss
31/03/2019 22 miss
30/03/2019 28 miss
29/03/2019 41 miss
28/03/2019 54 miss
27/03/2019 59 win
26/03/2019 38 miss
25/03/2019 19 win
24/03/2019 72 win
23/03/2019 36 miss
22/03/2019 16 miss
21/03/2019 85 win
20/03/2019 68 miss
19/03/2019 93 miss
18/03/2019 69 miss
17/03/2019 41 miss
16/03/2019 92 miss
15/03/2019 69 miss
14/03/2019 57 miss
13/03/2019 38 miss
12/03/2019 87 miss
11/03/2019 91 win
10/03/2019 37 miss
09/03/2019 35 miss
08/03/2019 02 win
07/03/2019 69 miss
06/03/2019 49 miss
05/03/2019 16 miss
04/03/2019 22 miss
03/03/2019 10 win
02/03/2019 27 miss
01/03/2019 10 win

BẠCH THỦ LÔ

BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC: 200.000VNĐ

Cầu BTL Siêu VIP , Phí dịch vụ: 200.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99.99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn lô 6/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU BẠCH THỦ Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 card 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY BẠCH THỦ LÔ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
 HÔM NAY
22/05/2019 45 win
21/05/2019 98×3 win
20/05/2019 81×3 win
19/05/2019 56 miss
18/05/2019 10 miss
17/05/2019 12 win
16/05/2019 46 miss
15/05/2019 23 win
14/05/2019 28 win
13/05/2019 37 miss
12/05/2019 69 win
11/05/2019 14 miss
10/05/2019 12 win
09/05/2019 67 win
08/05/2019 16 win
07/05/2019 23 win
06/05/2019 31 win
05/05/2019 78 miss
04/05/2019 03 win
03/05/2019 75 win
02/05/2019 62 win
01/05/2019 23 win
30/04/2019 46 miss
29/04/2019 28 win
28/04/2019 32 miss
27/04/2019 78 win
26/04/2019 12 win
25/04/2019 46 win
24/04/2019 30 win
23/04/2019 52 win
22/04/2019 67 miss
21/04/2019 13 miss
20/04/2019 62 win
19/04/2019 95 win
18/04/2019 85 win
17/04/2019 48 win
16/04/2019 25 win
15/04/2019 03 win
14/04/2019 42 win
13/04/2019 35 miss
12/04/2019 68 win
11/04/2019 45 win
10/04/2019 65 win
09/04/2019 60 win
08/04/2019 47 win
07/04/2019 12 win
06/04/2019 24 win
05/04/2019 01 miss
04/04/2019 63 win
03/04/2019 39 miss
02/04/2019 34 miss
01/04/2019 46 miss
31/03/2019 15 win
30/03/2019 63 win
29/03/2019 45 miss
28/03/2019 04 miss
27/03/2019 37 miss
26/03/2019 24 miss
25/03/2019 91×2 win
24/03/2019 87×2 win
23/03/2019 16 miss
22/03/2019 13 miss
21/03/2019 09 win
20/03/2019 69 miss
19/03/2019 97×2 win
18/03/2019 21 win
17/03/2019 06 miss
16/03/2019 84 win
15/03/2019 32 win
14/03/2019 13 win
13/03/2019 25 win
12/03/2019 51 win
11/03/2019 27 miss
10/03/2019 67 miss
09/03/2019 06×2 win
08/03/2019 91 miss
07/03/2019 64 win
06/03/2019 71 win
05/03/2019 87 miss
04/03/2019 38 win
03/03/2019 34 win
02/03/2019 18 miss
01/03/2019 47 win

DÀN ĐỀ 6 SỐ

DÀN ĐỀ 6 SỐ SIÊU CHUẨN: 200.000VNĐ

Cầu Giàn ĐB 6 Số VIP , Phí dịch vụ: 200.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Sau khi nạp thành công anh chị sẽ nhận dc DÀN ĐỀ 6 SỐ SIÊU CHUẨN. Các chuyên gia bắt cầu 1 tuần ăn tối thiểu 3/7 ngày nên anh chị theo đều nhé.CHÚC ANH CHỊ GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY DÀN ĐB 6 SỐ VÍP KẾT QUẢ
 HÔM NAY
22/05/2019 45-54-53-35-39-93 win 35
21/05/2019 34-43-25-52-07-70 win 34
20/05/2019 57-75-55-00-44-11 miss
19/05/2019 55-77-33-88-11-22 miss
18/05/2019 54-45-57-75-05-50 miss
17/05/2019 78-87-89-98-38-83 miss
16/05/2019 36-63-86-68-16-61 win 36
15/05/2019 39-93-19-91-32-23 win 19
14/05/2019 39-93-89-98-59-95 miss
13/05/2019 17-71-25-52-68-86 win 68
12/05/2019 56-65-34-43-68-86 win 86
11/05/2019 98-89-19-91-49-94 miss
10/05/2019 63-36-06-60-09-18 miss
09/05/2019 56-65-25-52-06-60 win 52
08/05/2019 09-90-28-82-02-20 win 28
07/05/2019 94-49-30-03-33-99 win 30
06/05/2019 24-42-25-52-26-62 win 42
05/05/2019 65-56-61-16-69-96 miss
04/05/2019 27-72-17-71-37-73 win 71
03/05/2019 75-57-70-07-79-97 miss
02/05/2019 38-83-58-85-89-98 miss
01/05/2019 56-65-37-73-16-61 miss
30/04/2019 67-76-78-87-59-95 miss
29/04/2019 47-74-71-76-78-95 miss
28/04/2019 68-86-78-87-16-61 miss
27/04/2019 39-93-69-96-36-63 miss
26/04/2019 76-67-68-86-36-63 miss
25/04/2019 06-60-69-96-56-65 miss
24/04/2019 65-56-63-36-90-09 miss
23/04/2019 35-53-34-43-32-23 miss
22/04/2019 75-57-76-67-78-87 miss
21/04/2019 09-90-61-63-36-68 miss
20/04/2019 78-87-68-86-89-98 miss
19/04/2019 24-42-25-52-26-62 miss
18/04/2019 16-61-44-99-58-85 win 99
17/04/2019 46-64-19-91-29-92 win 19
16/04/2019 00-11-22-33-44-55 win 22
15/04/2019 36-63-37-73-43-34 win 43
14/04/2019 57-75-67-76-68-86 win 67
13/04/2019 67-76-68-86-69-96 miss
12/04/2019 02-20-80-08-06-60 win 08
11/04/2019 79-97-89-98-36-63 win 36
10/04/2019 35-53-15-51-56-01 miss
09/04/2019 16-61-56-65-46-64 win 65
08/04/2019 01-10-39-93-48-84 win 10
07/04/2019 46-64-56-65-67-76 win 64
06/04/2019 77-88-99-69-96-00 win 88
05/04/2019 51-15-41-14-31-14 miss
04/04/2019 14-41-15-51-12-21 miss
03/04/2019 28-82-38-83-48-84 miss
02/04/2019 56-65-05-50-37-73 miss
01/04/2019 59-95-37-73-79-97 miss
31/03/2019 22-88-44-99-11-00 miss
30/03/2019 28-82-56-65-02-20 miss
29/03/2019 41-14-01-10-11-00 miss
28/03/2019 54-45-04-40-09-90 miss
27/03/2019 59-95-69-96-79-97 win 59
26/03/2019 38-83-36-63-67-76 miss
25/03/2019 69-96-1991-29-92 win 19
24/03/2019 27-72-45-65-57-75 win 72
23/03/2019 36-63-56-65-39-93 miss
22/03/2019 16-61-36-63-69-96 miss
21/03/2019 38-83-48-84-58-85 win 85
20/03/2019 68-86-36-63-08-80 miss
19/03/2019 39-29-79-63-53-57 miss
18/03/2019 38-83-36-63-34-43 win 34
17/03/2019 14-41-64-68-48-84 miss
16/03/2019 29-92-89-98-59-95 miss
15/03/2019 69-96-29-92-34-43 miss
14/03/2019 57-75-54-45-56-65 miss
13/03/2019 38-83-78-87-13-31 miss
12/03/2019 87-78-34-43-37-73 miss
11/03/2019 19-91-69-96-14-41 win 91
10/03/2019 37-73-35-53-67-76 miss
09/03/2019 35-53-56-65-45-54 miss
08/03/2019 05-50-02-20-06-60 win 02
07/03/2019 69-96-49-94-59-95 miss
06/03/2019 49-94-44-99-59-95 miss
05/03/2019 16-61-15-51-06-60 miss
04/03/2019 22-88-28-82-08-80 miss
03/03/2019 10-20-30-40-50-60 win 10
02/03/2019 15-51-57-75-05-50 win 05
01/03/2019 01-10-02-20-03-30 win 10

DÀN ĐỀ 12 SỐ

DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC: 300.000VNĐ

Cầu Giàn ĐB 12 Số VIP , Phí dịch vụ: 300.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Sau khi nạp thành công anh chị sẽ nhận dc DÀN ĐỀ 12 SỐ SIÊU CHUẨN. Các chuyên gia bắt cầu 1 tuần ăn đề tối thiểu 5/7 ngày nên anh chị theo đều nhé.CHÚC ANH CHỊ GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

NGÀY GIÀN ĐB 12 SỐ VÍP KẾT QUẢ
HÔM NAY
22/05/2019 05-50-15-51-25-52-45-54-53-35-39-93 win 35
21/05/2019 34-43-25-52-07-70-57-75-55-77-02-20 win 34
20/05/2019 57-75-55-00-44-11-52-25-46-64-59-95 win 64
19/05/2019 55-77-33-88-11-22-44-66-99-00-57-75 miss
18/05/2019 54-45-57-75-05-50-47-74-48-84-52-25 miss
17/05/2019 78-87-89-98-38-83-84-84-54-45-08-80 miss
16/05/2019 36-63-86-68-16-61-76-67-69-96-06-26 win 36
15/05/2019 35-53-56-65-37-73-39-93-19-91-32-23 win 19
14/05/2019 39-93-89-98-59-95-19-91-29-92-79-97 miss
13/05/2019 57-75-62-26-67-76-17-71-25-52-68-86 win 68
12/05/2019 56-65-34-43-68-86-23-32-12-21-39-93 win 86
11/05/2019 98-89-19-91-49-94-11-99-69-96-79-97 miss
10/05/2019 63-36-06-60-09-18-54-53-68-59-58-13 miss
09/05/2019 56-65-25-52-06-60-16-61-68-86-33-66 win 52
08/05/2019 09-90-28-82-02-20-49-94-04-40-29-92 win 28
07/05/2019 98-89-92-29-93-39-94-49-30-03-33-99 win 30
06/05/2019 24-42-25-52-26-62-27-72-28-82-29-92 win 42
05/05/2019 65-56-61-16-69-96-98-89-01-10-67-76 miss
04/05/2019 27-72-17-71-37-73-38-83-39-93-03-30 win 71
03/05/2019 75-57-70-07-79-97-67-76-78-87-05-50 win 50
02/05/2019 38-83-58-85-89-98-33-88-08-80-28-82 miss
01/05/2019 56-65-37-73-16-61-93-98-69-90-34-43 miss
30/04/2019 67-76-78-87-59-95-36-63-28-82-34-43 miss
29/04/2019 47-74-71-76-78-95-14-23-27-72-69-96 miss
28/04/2019 68-86-78-87-16-61-89-98-59-95-39-93 miss
27/04/2019 39-93-69-96-36-63-19-91-29-92-49-94 win 29
26/04/2019 76-67-68-86-36-63-79-97-42-24-96-69 miss
25/04/2019 06-60-69-96-56-65-16-61-36-63-46-64 miss
24/04/2019 65-56-63-36-90-09-43-34-59-95-89-98 miss
23/04/2019 35-53-34-43-32-23-13-31-36-63-37-73 miss
22/04/2019 75-57-76-67-78-87-79-97-17-71-37-73 miss
21/04/2019 09-90-61-63-36-68-86-58-65-56-32-87 miss
20/04/2019 78-87-68-86-89-98-80-08-81-18-82-28 miss
19/04/2019 24-42-25-52-26-62-27-72-28-82-29-92 miss
18/04/2019 16-61-44-99-58-85-56-65-09-90-42-45 win 99
17/04/2019 36-63-26-62-06-60-46-64-19-91-29-92 win 19
16/04/2019 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99-23-32 win 22
15/04/2019 31-13-32-23-35-53-36-63-37-73-43-34 win 43
14/04/2019 57-75-67-76-68-86-59-95-56-65-52-25 win 67
13/04/2019 67-76-68-86-69-96-16-61-26-62-06-60 miss
12/04/2019 02-20-80-08-06-60-09-90-07-70-01-10 win 08
11/04/2019 49-94-59-95-69-96-79-97-89-98-36-63 win 36
10/04/2019 35-53-15-51-56-01-12-21-67-76-26-62 miss
09/04/2019 16-61-56-65-46-64-36-63-26-62-68-86 win 65
08/04/2019 01-10-39-93-48-84-34-43-02-20-07-70 win 10
07/04/2019 46-64-56-65-67-76-68-86-69-96-06-60 win 64
06/04/2019 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99-69-96 win 88
05/04/2019 51-15-41-14-31-14-61-16-71-17-91-19 miss
04/04/2019 14-41-15-51-12-21-16-61-17-71-18-81 miss
03/04/2019 28-82-38-83-48-84-58-85-68-86-78-87 miss
02/04/2019 56-65-05-50-37-73-16-61-59-95-53-35 miss
01/04/2019 59-95-37-73-79-97-23-32-52-25-93-39 miss
31/03/2019 22-88-44-99-11-00-33-55-66-77-39-93 miss
30/03/2019 28-82-56-65-02-20-23-32-21-12-25-52 miss
29/03/2019 41-14-01-10-11-00-44-88-08-80-34-43 miss
28/03/2019 54-45-04-40-09-90-57-75-25-52-07-70 miss
27/03/2019 59-95-69-96-79-97-89-98-09-90-19-91 win 59
26/03/2019 38-83-36-63-67-76-78-87-35-53-56-65 miss
25/03/2019 69-96-19-91-29-92-39-93-49-94-59-95 win 19
24/03/2019 39-93-36-63-67-76-27-72-45-65-57-75 win 72
23/03/2019 36-63-56-65-39-93-67-76-94-99-16-61 miss
22/03/2019 16-61-36-63-69-96-12-21-11-66-06-60 miss
21/03/2019 08-80-18-81-28-82-38-83-48-84-58-85 win 85
20/03/2019 68-86-36-63-08-80-03-30-18-81-69-96 miss
19/03/2019 39-29-79-63-53-57-30-67-69-96-02-20 miss
18/03/2019 69-96-89-09-79-85-38-83-36-63-34-43 win 34
17/03/2019 14-41-64-68-48-84-67-76-32-85-19-91 miss
16/03/2019 29-92-89-98-59-95-48-84-52-88-68-86 miss
15/03/2019 69-96-29-92-34-43-45-54-56-65-57-75 miss
14/03/2019 57-75-54-45-56-65-53-35-59-95-58-85 miss
13/03/2019 38-83-78-87-13-31-18-81-36-63-68-86 miss
12/03/2019 87-78-34-43-37-73-28-82-48-84-68-86 miss
11/03/2019 19-91-69-96-14-41-16-61-78-87-89-98 win 91
10/03/2019 37-73-35-53-67-76-57-75-33-55-15-51 miss
09/03/2019 35-53-56-65-45-54-59-95-58-85-15-51 miss
08/03/2019 05-50-02-20-06-60-90-90-01-10-04-40 win 02
07/03/2019 69-96-49-94-59-95-16-61-06-60-36-63 miss
06/03/2019 49-94-44-99-59-95-29-92-39-93-79-97 miss
05/03/2019 16-61-15-51-06-60-56-65-36-63-46-64 miss
04/03/2019 22-88-28-82-08-80-38-83-68-86-58-85 miss
03/03/2019 10-20-30-40-50-60-70-80-90-01-02-03 win 10
02/03/2019 27-72-37-73-47-74-15-51-57-75-05-50 win 05
01/03/2019 01-10-02-20-03-30-04-40-05-50-06-60 win 10

LÔ XIÊN 3

LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

Bạch Thủ XIÊN 3 Siêu Chuẩn , Chính Xác 99,99% Phí Dịch Vụ 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99%, Với các chuyên gia từ hội đồng bên em tự tin sẽ ăn Xiên 3 hàng ngày đều như vắt chanh. Tin em đi
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY XIÊN 3 VÍP KẾT QUẢ
 HÔM NAY
22/05/2019 88-56-65 win 1/3
21/05/2019 89-98(x3)-59 win 4/3
20/05/2019 46-64-20 win 3/3
19/05/2019 67-58-25 win 3/3
18/05/2019 38-16-61 win 2/3
17/05/2019 12-50-05 win 3/3
16/05/2019 06-60-27 win 3/3
15/05/2019 23-32-14 win 2/3
14/05/2019 28-82-05 win 3/3
13/05/2019 37-73-34 miss
12/05/2019 08-80(x2)-14 win 2/3
11/05/2019 23-32-29 win 3/3
10/05/2019 17-78-87 win 1/3
09/05/2019 67-70-07 win 1/3
08/05/2019 89-98-16 win 3/3
07/05/2019 05-50-23 win 3/3
06/05/2019 13-31-58 win 1/3
05/05/2019 17-71-35 win 3/3
04/05/2019 36-63-56 miss
03/05/2019 38-83-24 win 3/3
02/05/2019 18-81-62 win 3/3
01/05/2019 79-97-35 miss
30/04/2019 14-41-21 win 2/3
29/04/2019 45-54-24 win 3/3
28/04/2019 18-81-34 win 3/3
27/04/2019 45-78-12 win 3/3
26/04/2019 57-75-48 win 3/3
25/04/2019 46-64-76 win 3/3
24/04/2019 26-62-37 miss
23/04/2019 39-93-06 win 1/3
22/04/2019 58-12-46 win 3/3
21/04/2019 03-30-60 win 3/3
20/04/2019 36-63-47 win 3/3
19/04/2019 96-69-57 win 1/3
18/04/2019 58-85-09 win 1/3
17/04/2019 13-31-46 miss
16/04/2019 49-94-35 miss
15/04/2019 95-59-47 win 1/3
14/04/2019 24-42-69 win 1/3
13/04/2019 35-53-17 miss
12/04/2019 68-86-79 win 1/3
11/04/2019 45-56-93 win 3/3
10/04/2019 49-94-26 win 3/3
09/04/2019 50-05-72 win 3/3
08/04/2019 45-54-46 win 3/3
07/04/2019 46-64-19 win 2/3
06/04/2019 67-76-36 win 3/3
05/04/2019 24-42-12 win 3/3
04/04/2019 69-96-79 win 3/3
03/04/2019 18-81-29 win 3/3
02/04/2019 34-43-06 miss
01/04/2019 16-61-46 win 2/3
31/03/2019 34-43-15 win 3/3
30/03/2019 59-95-24 win 3/3
29/03/2019 30-03-26 win 3/3
28/03/2019 24-42-02 win 3/3
27/03/2019 46-64-38 win 1/3
26/03/2019 16-61-28 win 3/3
25/03/2019 04-40-19 win 3/3
24/03/2019 16-61-39 win 3/3
23/03/2019 14-42-24 win 2/3
22/03/2019 69-96-01 win 3/3
21/03/2019 02-20-34 win 3/3
20/03/2019 69-96-14 miss
19/03/2019 14-41-36 miss
18/03/2019 21-62-75 win 3/3
17/03/2019 34-43-57 win 3/3
16/03/2019 06-60-84 win 3/3
15/03/2019 89-98-32 win 3/3
14/03/2019 17-71-32 miss
13/03/2019 25-52-46 win 3/3
12/03/2019 49-94-12 win 3/3
11/03/2019 67-76-27 win 0/3
10/03/2019 39-93-10 win 3/3
09/03/2019 28-82-57 win 3/3
08/03/2019 01-19-91 win 1/3
07/03/2019 64-46-35 win 1/3
06/03/2019 17-71-78 win 2/3
05/03/2019 07-70-57 win 3/3
04/03/2019 05-50-65 win 3/3
03/03/2019 24-42-34 win 3/3
02/03/2019 15-51-48 win 3/3
01/03/2019 10-01-68 win 3/3

SONG THỦ LÔ

 SONG THỦ LÔ

Phí dịch vụ: 300.000 VNĐ
✔ Với những chuyên gia từ hội đồng Đảm bảo se Ăn To. Theo song thủ lô anh chị sẽ GIÀU TO sau 6h30p.
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
HÔM NAY  
22/05/2019 91-19 win 19
21/05/2019 57-75 win
20/05/2019 46-64 win
19/05/2019 67-58 win
18/05/2019 51-15 win 51
17/05/2019 50-05 win
16/05/2019 27-72 win
15/05/2019 14-41 win 41
14/05/2019 28-82 win
13/05/2019 12-21 win 21
12/05/2019 68-86 win
11/05/2019 23-32 win
10/05/2019 17-71 win
09/05/2019 07-70 miss
08/05/2019 89-98 win 
07/05/2019 05-50 win 
06/05/2019 39-93 win 
05/05/2019 17-71 win 
04/05/2019 45-54 win 
03/05/2019 69-96 win 96
02/05/2019 38-83 miss
01/05/2019 35-53 win 53
30/04/2019 58-85 win
29/04/2019 23-32 miss
28/04/2019 06-60 miss
27/04/2019 45-54 win 45
26/04/2019 09-90 miss
25/04/2019 67-76 win 76
24/04/2019 37-73 win 73
23/04/2019 06-60 miss
22/04/2019 24-42 miss
21/04/2019 34-43 miss
20/04/2019 47-74 win 47
19/04/2019 79-97 miss
18/04/2019 36-63 win
17/04/2019 46-64 miss
16/04/2019 25-52 win
15/04/2019 47-74 miss
14/04/2019 69-96 win 96
13/04/2019 18-81 win
12/04/2019 08-80 win
11/04/2019 34-43 win 34
10/04/2019 49-94 win
09/04/2019 12-21 win
08/04/2019 45-54 win
07/04/2019 01-10 win
06/04/2019 67-76 win
05/04/2019 01-10 miss
04/04/2019 69-96 win
03/04/2019 18-81 win
02/04/2019 13-31 win
01/04/2019 16-61 win
31/03/2019 34-43 win
30/03/2019 59-95 win
29/03/2019 03-30 win
28/03/2019 24-42 win
27/03/2019 16-61 win 16
26/03/2019 24-42 miss
25/03/2019 04-40 win
24/03/2019 16-61 win
23/03/2019 34-43 win
22/03/2019 69-96 win
21/03/2019 02-20 win
20/03/2019 14-41 win 41
19/03/2019 23-32 win
18/03/2019 12-21 win 21
17/03/2019 34-43 win
16/03/2019 06-60 win
15/03/2019 89-98 win
14/03/2019 28-82 win
13/03/2019 68-86 miss
12/03/2019 30-03 win 03
11/03/2019 27-72 win 72
10/03/2019 12-21 miss
09/03/2019 28-82 win
08/03/2019 18-81 win
07/03/2019 36-63 win
06/03/2019 87-78 win 78
05/03/2019 07-70 win
04/03/2019 19-91 miss
03/03/2019 24-42 win
02/03/2019 16-61 miss
01/03/2019 29-92 win 92

3 CÀNG

 3 CÀNG MIỀN BẮC

✔ Phí dịch vụ: 1,000.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Với các chuyên gia từ hội đồng bên em tự tin sẽ ăn 3 Càng hôm nay. Tin em đi

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY 3 CÀNG VÍP KẾT QUẢ
HÔM NAY
22/05/2019 635 win
21/05/2019 950 miss
20/05/2019 457 miss
19/05/2019 154 miss
18/05/2019 254 miss
17/05/2019 078 miss
16/05/2019 736 win
15/05/2019 818 win
14/05/2019 939 miss
13/05/2019 368 win
12/05/2019 886 win
11/05/2019 589 miss
10/05/2019 736 miss
09/05/2019 056 miss
08/05/2019 128 win
07/05/2019 530 win
06/05/2019 642 win
05/05/2019 901 miss
04/05/2019 272 miss
03/05/2019 050 win
02/05/2019 338 miss
01/05/2019 665 miss
30/04/2019 667 miss
29/04/2019 417 win
28/04/2019 668 miss
27/04/2019 039 miss
26/04/2019 776 miss
25/04/2019 106 miss
24/04/2019 256 miss
23/04/2019 335 miss
22/04/2019 857 miss
21/04/2019 109 miss
20/04/2019 078 miss
19/04/2019 024 miss
18/04/2019 399 win
17/04/2019 619 win
16/04/2019 022 win
15/04/2019 543 miss
14/04/2019 857 miss
13/04/2019 676 miss
12/04/2019 308 win
11/04/2019 236 win
10/04/2019 235 miss
09/04/2019 165 miss
08/04/2019 110 win
07/04/2019 246 miss
06/04/2019 188 win
05/04/2019 451 miss
04/04/2019 014 miss
03/04/2019 228 miss
02/04/2019 356 miss
01/04/2019 695 miss
31/03/2019 722 miss
30/03/2019 228 miss
29/03/2019 641 miss
28/03/2019 954 miss
27/03/2019 559 win
26/03/2019 238 miss
25/03/2019 019 win
24/03/2019 472 win
23/03/2019 036 miss
22/03/2019 416 miss
21/03/2019 185 win
20/03/2019 268 miss
19/03/2019 493 miss
18/03/2019 269 miss
17/03/2019 641 miss
16/03/2019 692 miss
15/03/2019 669 miss
14/03/2019 657 miss
13/03/2019 038 miss
12/03/2019 787 miss
11/03/2019 291 win
10/03/2019 037 miss
09/03/2019 035 miss
08/03/2019 702 win
07/03/2019 669 miss
06/03/2019 849 miss
05/03/2019 216 miss
04/03/2019 122 miss
03/03/2019 310 win
02/03/2019 227 miss
01/03/2019 310 win

LÔ KÉP

 BẠCH THỦ KÉP: 300.000 VNĐ

Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99%, Nạp thành công anh chị sẽ nhận dc 1 cặp KÉP VÀNG từ Hội Đồng. Chính Xác Tuyệt đối hôm nay
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY LÔ KÉP VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY
22/05/2019 88 win
21/05/2019 22 miss
20/05/2019 44 win
19/05/2019 44×2 win
18/05/2019 66 win
17/05/2019 55 win
16/05/2019 77 miss
15/05/2019 22 miss
14/05/2019 11 miss
13/05/2019 22 win
12/05/2019 77×2 win
11/05/2019 66 win
10/05/2019 99×2 win
09/05/2019 44 win
08/05/2019 11 win
07/05/2019 44 win
06/05/2019 33 win
05/05/2019 33 win
04/05/2019 77 win
03/05/2019 66 miss
02/05/2019 00 win
01/05/2019 88 win
30/04/2019 00 win
29/04/2019 55 miss
28/04/2019 11 miss
27/04/2019 66 miss
26/04/2019 66 miss
25/04/2019 22 miss
24/04/2019 66 win
23/04/2019 33 miss
22/04/2019 22 miss
21/04/2019 11 miss
20/04/2019 66 win
19/04/2019 55 win
18/04/2019 11 win
17/04/2019 33 win
16/04/2019 22×3 win
15/04/2019 11 miss
14/04/2019 33 Win
13/04/2019 11 Win
12/04/2019 88 Win
11/04/2019 11 miss
10/04/2019 22 Win
09/04/2019 22 Win
08/04/2019 00 Win
07/04/2019 00 Win
06/04/2019 66 Win
05/04/2019 11 miss
04/04/2019 66 miss
03/04/2019 33 miss
02/04/2019 00 Win
01/04/2019 22 Win
31/03/2019 88 Win
30/03/2019 44×2 Win
29/03/2019 99 Win
28/03/2019 11 Win
27/03/2019 44×2 Win
26/03/2019 99×2 Win
25/03/2019 11 Win
24/03/2019 22×2 Win
23/03/2019 44 Win
22/03/2019 00 Win
21/03/2019 22×2 Win
20/03/2019 11 miss
19/03/2019 00 Win
18/03/2019 33 Win
17/03/2019 44 Win
16/03/2019 99 Win
15/03/2019 88 Win
14/03/2019 88 Win
13/03/2019 00 Win
12/03/2019 99 Win
11/03/2019 11 Win
10/03/2019 33 Win
09/03/2019 44 Win
08/03/2019 33 Win
07/03/2019 33 Win
06/03/2019 99 Win
05/03/2019 00 Win
04/03/2019 99×2 Win
03/03/2019 88 Win
02/03/2019 88 Win
01/03/2019 11 Win

ĐẦU ĐUÔI

ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC: 200.000VNĐ

+Với thẻ nạp 200.000 VNĐ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99%, Nạp thành công anh chị sẽ nhận được Đầu- Đuôi  từ Hội Đồng. Chính Xác Tuyệt đối hôm nay

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY
22/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔ9 miss
21/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔ5 miss
20/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔ7 miss
19/05/2019 ĐẦU 1 ĐUÔ2 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 2
18/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 miss
17/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ2 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 2
16/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ6 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 6
15/05/2019 ĐẦU 1 ĐUÔ9 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 9
14/05/2019 ĐẦU 8 ĐUÔ1 Trúng ĐẦU 8
13/05/2019 ĐẦU 6 ĐUÔ8 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 8
12/05/2019 ĐẦU 8 ĐUÔ6 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 6
11/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔ1 Trúng ĐẦU 0
10/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ5 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 5
09/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔ2 Trúng ĐẦU 5 Đuôi 2
08/05/2019 ĐẦU 2 ĐUÔ8 Trúng ĐẦU 2 Đuôi 8
07/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ1 Trúng ĐẦU 3
06/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔ2 Trúng ĐẦU 4 Đuôi 2
05/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔ0 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 0
04/05/2019 ĐẦU 7 ĐUÔ2 Trúng ĐẦU 7
03/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔ7 miss
02/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ8 miss
01/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔ6 miss
30/04/2019 ĐẦU 0 ĐUÔ6 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 6
29/04/2019 ĐẦU 7 ĐUÔ4 Trúng ĐẦU 7
28/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔ8 miss
27/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔ9 Trúng Đuôi 9
26/04/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 miss
25/04/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 miss
24/04/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 miss
23/04/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 miss
22/04/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
21/04/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU 0
20/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔ7 Trúng Đuôi 7
19/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔ8 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 8
18/04/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 miss
17/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 miss
16/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 miss
15/04/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU 4
14/04/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 Trúng  Đuôi 7
13/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 miss
12/04/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 miss
11/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 6
10/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 8
09/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 6
08/04/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 0
07/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 6 
06/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 8
05/04/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 5 Đuôi 8
04/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 4
03/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 3
02/04/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng ĐẦU 9 Đuôi 3
01/04/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 Trúng ĐẦU 2 Đuôi 0
31/03/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU 4
30/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 1
29/03/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 4 Đuôi 2
28/03/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 Trúng  Đuôi 4
27/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 miss
26/03/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 miss
25/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 Trúng đuôi 9
24/03/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 miss
23/03/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 miss
22/03/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 miss
21/03/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 Trúng ĐẦU 8
20/03/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng ĐẦU 2 Đuôi 4
19/03/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng  Đuôi 3
18/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 miss
17/03/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 5 Đuôi 1
16/03/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 2
15/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 miss
14/03/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
13/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 2
12/03/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 miss
11/03/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 9 Đuôi 1
10/03/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 miss
09/03/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 miss
08/03/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 2
07/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 miss
06/03/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
05/03/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 Trúng đuôi 6
04/03/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 5
03/03/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 0
02/03/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 5
01/03/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 0
28/02/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 miss
27/02/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 6
26/02/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 4 Đuôi 8
25/02/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 8
24/02/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 2
23/02/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 1 Đuôi 1
22/02/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 miss
21/02/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 6 Đuôi 8
20/02/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 miss
19/02/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU 0 Đuôi 5
18/02/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
17/02/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng Đuôi 6
16/02/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 Trúng Đuôi 0
15/02/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 3 Đuôi 2
14/02/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 miss
13/02/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 miss
12/02/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 miss
11/02/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU 5 Đuôi 9
10/02/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng ĐẦU 0
09/02/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 miss
08/02/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 9
04/02 –> 07/02/ 2019 CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN KỶ HỢI
03/02/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 miss
02/02/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng ĐẦU 4 Đuôi 3
01/02/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 8
31/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 2 Đuôi 2
30/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 4
29/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU 7 Đuôi 9
28/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU Đuôi 9
27/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU Đuôi 9
26/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng ĐẦU Đuôi 9
25/01/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Trúng ĐẦU Đuôi 5
24/01/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU Đuôi 6
23/01/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 1
22/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 miss
21/01/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU Đuôi 2
20/01/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU Đuôi 8
19/01/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU Đuôi 2
18/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 Trúng Đuôi 9
17/01/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU Đuôi 6
16/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 6
15/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 Trúng Đuôi 5
14/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng đầu 4 Đuôi 5
13/01/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 Trúng đầu 3 Đuôi 1
12/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 Trúng đầu 2
11/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đầu 4 Đuôi 1
10/01/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng đầu 5 Đuôi 9
09/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng đầu 7 Đuôi 9
08/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 Trúng đầu 8 Đuôi 0
07/01/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 Trúng đuôi 9
06/01/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng đầu 9 Đuôi 1
05/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 Trúng đầu 2 Đuôi 2
04/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 Trúng đầu 7 Đuôi 7
03/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng đầu 2 Đuôi 4
02/01/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng đầu 0
01/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng đầu 8 Đuôi 9