ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC: 200.000VNĐ

+Với thẻ nạp 200.000 VNĐ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99%, Nạp thành công anh chị sẽ nhận được Đầu- Đuôi  từ Hội Đồng. Chính Xác Tuyệt đối hôm nay

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY
23/01/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU 1
22/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 miss
21/01/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU Đuôi 2
20/01/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Trúng ĐẦU Đuôi 8
19/01/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 Trúng ĐẦU Đuôi 2
18/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 Trúng Đuôi 9
17/01/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU Đuôi 6
16/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng ĐẦU 8 Đuôi 6
15/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 Trúng Đuôi 5
14/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng đầu 4 Đuôi 5
13/01/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 Trúng đầu 3 Đuôi 1
12/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 Trúng đầu 2
11/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đầu 4 Đuôi 1
10/01/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng đầu 5 Đuôi 9
09/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng đầu 7 Đuôi 9
08/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 Trúng đầu 8 Đuôi 0
07/01/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 Trúng đuôi 9
06/01/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng đầu 9 Đuôi 1
05/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 Trúng đầu 2 Đuôi 2
04/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 Trúng đầu 7 Đuôi 7
03/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng đầu 2 Đuôi 4
02/01/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng đầu 0
01/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng đầu 8 Đuôi 9
31/12/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
30/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 Trúng đầu 5 Đuôi 3
29/12/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 5 Trúng đầu 7- Đuôi 5
28/12/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đầu 4- Đuôi 1
27/12/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 Trúng Đuôi 9
26/12/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu 3- Đuôi 0
25/12/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Trúng Đuôi 6
24/12/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 miss
23/12/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 Trúng đầu 9
22/12/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng đầu 9- Đuôi 1
21/12/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng đầu 6- Đuôi 7
20/12/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 Trúng đầu 0
19/12/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
18/12/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 Trúng đầu 1
17/12/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 miss
16/12/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng đầu 1- Đuôi 0
15/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng đầu 5
14/12/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 Trúng đầu 8
13/12/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 Trúng đầu 1- Đuôi 7
12/12/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 Trúng đầu 4- Đuôi 0
11/12/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 miss
10/12/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng đầu 4
09/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
08/12/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng đầu 9
07/12/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 miss
06/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 Trúng đầu 5- Đuôi 4
05/12/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng đầu 8- Đuôi 8
04/12/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng Đuôi 9
03/12/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng đầu 6- Đuôi 7
02/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu 5- Đuôi 6
01/12/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 Trúng đầu 2- Đuôi 9
30/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 Trúng đầu 2- Đuôi 1
29/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 Trúng đầu 2- Đuôi 9
28/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 miss
27/11/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng đầu 1
26/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 Trúng đầu 3- Đuôi 3
25/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 Trúng đầu 3- Đuôi 5
24/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu 5- Đuôi 6
23/11/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu 1
22/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 miss
21/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 Trúng đầu 2- Đuôi 1
20/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng Đuôi 2
19/11/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng đầu 0- Đuôi 1
18/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 Trúng đầu 4- Đuôi 4
17/11/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng đầu 0- Đuôi 2
16/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 Trúng đầu 4- Đuôi 8
15/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 Trúng Đuôi 8
14/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đầu 4- Đuôi 1
13/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng đầu 5- Đuôi 9
12/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 Trúng đầu 7- Đuôi 0
11/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 miss
10/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Trúng đầu 8
09/11/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 Trúng đầu 6- Đuôi 9
08/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng đầu 7- Đuôi 9
07/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đuôi 1
06/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 Trúng đầu 5
05/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 Trúng đầu 2
04/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 miss
03/11/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 miss
02/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 miss
01/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 miss