ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC: 200.000VNĐ

+Với thẻ nạp 200.000 VNĐ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99%, Nạp thành công anh chị sẽ nhận được Đầu- Đuôi  từ Hội Đồng. Chính Xác Tuyệt đối hôm nay

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY          
21/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng đuôi 1
20/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 Trúng đầu 9
19/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 Trúng đầu 7
18/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 Trúng đầu 2
17/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 miss
16/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6- Đuôi 3
15/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
14/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng đầu 8- Đuôi 8
13/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
12/09/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 miss
11/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng đầu 4
10/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 miss
09/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 Trúng đầu 5- Đuôi 3
08/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu 1- Đuôi 5
07/09/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 7 Trúng đầu 9- Đuôi 7
06/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu 6- Đuôi 4
05/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng đầu 8
04/09/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Trúng đầu 0- Đuôi 8
03/09/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Trúng đầu 4
02/09/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 miss
01/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 Trúng đầu 1- Đuôi 9
31/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng đầu 6- Đuôi 7
30/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 Trúng đầu 6- Đuôi 0
29/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
28/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 Trúng đầu 2- Đuôi 7
27/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng đầu 8
26/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Trúng đầu 8- Đuôi 1
25/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 Trúng đầu 6- Đuôi 0
24/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 Trúng đầu 1- Đuôi 7
23/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 miss
22/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 miss
21/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu 5- Đuôi 6
20/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu 5
19/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 Trúng  Đuôi 9
18/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 Trúng đầu 7- Đuôi 7
17/08/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 miss
16/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
15/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
14/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 miss
13/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng đầu 4
12/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
11/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu 6
10/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
09/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
08/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 miss
07/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng Đuôi 3
06/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 Trúng đầu 1- Đuôi 4
05/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
04/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
03/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 miss
02/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
01/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 miss
31/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 miss
30/07/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 miss
29/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 Trúng đầu 9- Đuôi 2
28/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng Đuôi 3
27/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 Trúng đầu 3- Đuôi 1
26/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 Trúng đuôi 6
25/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng đầu 4
24/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 miss
23/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 3 miss
22/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 6 Trúng đầu 9
21/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 Trúng đầu 6- Đuôi 8
20/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng đầu 4
19/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Trúng đuôi 7
18/07/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 miss
17/07/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
16/07/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Trúng đuôi 1
15/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 Trúng đầu 4
14/07/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
13/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng đầu 0- Đuôi 1
12/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Trúng đầu 6- Đuôi 5
11/07/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 Trúng đầu 5- Đuôi 4
10/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
09/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Trúng đầu 4
08/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 miss
07/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu 6
06/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 miss
05/07/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 miss
04/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
03/07/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu 3- Đuôi 0
02/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 miss
01/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
30/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng Đuôi 2
29/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng đầu 8
28/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 Trúng đầu 9- Đuôi 4
27/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 Trúng Đuôi 8
26/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 Trúng đầu 9- Đuôi 2
25/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
24/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng đầu 4- Đuôi 9
23/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
22/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
21/06/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 Trúng đầu 9
20/06/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Trúng đầu 6- Đuôi 5
19/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 miss
18/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 Trúng đầu 3- Đuôi 3
17/06/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 Trúng đầu 6
16/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 Trúng đầu 4- Đuôi 8
15/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng đầu 4- Đuôi 5
14/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng đầu 4- Đuôi 3
13/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 miss
12/06/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng Đuôi 9
11/06/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 miss
10/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 miss
09/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 Trúng Đuôi 9
08/06/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
07/06/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng Đuôi 2
06/06/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 Trúng đầu 7
05/06/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 Trúng đuôi 5
04/06/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 miss
03/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 miss
02/06/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 Trúng đầu 8- Đuôi 5
01/06/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7- Đuôi 2