BẠCH THỦ ĐỀ

 BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC: 300.000VNĐ

Chính Xác 99.99%  Phí Dịch Vụ 300.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99.99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn đề 4/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU ĐẶC BIỆT Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0395.483.149✔ BẠCH THỦ ĐỀ CỰC VIP

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY          
15/11/2018 77 miss
14/11/2018 14 miss
13/11/2018 54 miss
12/11/2018 70 win
11/11/2018 71 win
10/11/2018 84 win
09/11/2018 68 miss
08/11/2018 79 win
07/11/2018 11 win
06/11/2018 57 miss
05/11/2018 28 miss
04/11/2018 44 win
03/11/2018 32 win
02/11/2018 39 miss
01/11/2018 32 miss
31/10/2018 34 miss
30/10/2018 18 win
29/10/2018 38 miss
28/10/2018 71 miss
27/10/2018 74 miss
26/10/2018 27 miss
25/10/2018 16 miss
24/10/2018 47 miss
23/10/2018 61 miss
22/10/2018 58 win
21/10/2018 32 win
20/10/2018 28 win
19/10/2018 68 miss
18/10/2018 50 win
17/10/2018 26 miss
16/10/2018 24 win
15/10/2018 39 miss
14/10/2018 29 miss
13/10/2018 27 miss
12/10/2018 18 win
11/10/2018 79 miss
10/10/2018 58 miss
09/10/2018 07 miss
08/10/2018 32 win
07/10/2018 79 miss
06/10/2018 15 win
05/10/2018 26 win
04/10/2018 34 win
03/10/2018 37 win
02/10/2018 27 miss
01/10/2018 65 win
30/09/2018 96 miss
29/09/2018 98 miss
28/09/2018 56 win
27/09/2018 85 miss
26/09/2018 01 miss
25/09/2018 54 win
24/09/2018 38 miss
23/09/2018 45 miss
22/09/2018 95 miss
21/09/2018 01 miss
20/09/2018 96 win
19/09/2018 76 miss
18/09/2018 20 win
17/09/2018 48 miss
16/09/2018 63 win
15/09/2018 49 miss
14/09/2018 78 miss
13/09/2018 62 win
12/09/2018 78 miss
11/09/2018 40 win
10/09/2018 89 miss
09/09/2018 53 win
08/09/2018 15 win
07/09/2018 15 miss
06/09/2018 07 miss
05/09/2018 89 miss
04/09/2018 22 miss
03/09/2018 27 miss
02/09/2018 66 miss
01/09/2018 73 miss
31/08/2018 45 miss
30/08/2018 60 win
29/08/2018 34 miss
28/08/2018 72 miss
27/08/2018 87 win
26/08/2018 81 win
25/08/2018 45 miss
24/08/2018 82 miss
23/08/2018 35 win
22/08/2018 74 miss
21/08/2018 56 win
20/08/2018 57 win
19/08/2018 19 win
18/08/2018 77 win
17/08/2018 04 miss
16/08/2018 87 win
15/08/2018 62 win
14/08/2018 10 miss
13/08/2018 42 miss
12/08/2018 77 win
11/08/2018 46 miss
10/08/2018 81 win
09/08/2018 67 miss
08/08/2018 57 miss
07/08/2018 93 miss
06/08/2018 06 miss
05/08/2018 56 miss
04/08/2018 46 miss
03/08/2018 45 miss
02/08/2018 49 miss
01/08/2018 45 miss